Fremdeles høye konkurstall

I løpet av årets ni første måneder har antallet konkurser økt med 55 prosent i forhold til samme periode i 2008. Lite tyder på at konkurstallet vil synke, men det ser ut til å flate noe ut.

Også antall tvangsavviklinger har økt, om enn ikke like dramatisk. Til og med september i år var det registrert en økning på 29 prosent i antall tvangsavviklinger sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningen i konkurser ser ut til å flate ut noe, men Konkursregisteret er likevel ikke spesielt positive.

– Tendensen er den samme. Det har blitt flere konkurser, og det er rimelig å anta at dette har sammenheng med finanskrisen. Vi ser stadig en stigning. Lite taler for at konkurstallene skal begynne å synke, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

Den største prosentvise økningen i konkurser har Finnmark, med 117 prosent. I Hedmark er økningen 100 prosent. Minst økning har Nord-Trøndelag, som til nå i år har 25 prosent flere konkurser enn i løpet av fjorårets ni første måneder.

Fordelt etter bransjer er det byggebransjen, kjøp, salg og utleie av fast eiendom, restaurantbransjen og butikkhandelen som har flest konkurser og tvangsavviklinger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2