Riksrevisjonen slår alarm

Fregattene har alvorlige mangler

Mangel på personell, kannibalisering av utstyr og helikoptre som er satt på bakken. Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pederen frykter at fregattene aldri får den operative evnen de skulle hatt.

Fregatten KNM Thor Heyerdahl til kai ved Haakonsvern i Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
Fregatten KNM Thor Heyerdahl til kai ved Haakonsvern i Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Allerede i 2016 avdekket Riksrevisjonen store mangler ved Forsvarets fregatter.Nå viser en oppfølgingsrapport at utfordringene fremdeles er svært alvorlige.Hver fregatt kostet flere milliarder da de ble levert til Forsvaret mellom 2006 og 2011. De regnes som selve ryggraden i sjøforsvaret, påpekte riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han presenterte funnene på en pressekonferanse torsdag.Selv om noe er blitt bedre, gjelder flere utfordringer fortsatt, advarer han.