ALVORLIG: Nye tall fra NAV viser nærmest en dobling i antall nye sykefravær, sammenlignet med samme tidsperiode i fjor. Det rammer også barnehagene. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
ALVORLIG: Nye tall fra NAV viser nærmest en dobling i antall nye sykefravær, sammenlignet med samme tidsperiode i fjor. Det rammer også barnehagene. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Fraværskrise i barnehagene: – Tilbudet vil kunne kollapse

Gleden mange småbarnsforeldre føler over lettelser og retur til kontoret mens barnet er i barnehagen kan bli kortvarig, sier Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Det er mange som kjenner presset nå.

Det positive er at tallet på sykehusinnlagte går ned, og at samfunnet er på vei tilbake til normalen med de siste lettelsene.

Det negative er at mange arbeidsplasser og samfunnsfunksjoner opererer på bristepunktet, med stort sykefravær.

Det gjelder særlig barnehagene.

– Situasjonen er for mange helt prekær. Tilbudet i mange barnehager vil kunne kollapse helt, fordi det ikke er tilgang på folk, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Frykter stenging

Interesseorganisasjonen representerer 2100 private medlemsbarnehager over hele landet.

Iversen sier det kan bli en kortvarig glede for småbarnsforeldrene som fryder seg over lettelser og retur til kontoret, med ungene godt plassert i barnehagen.

ADVARER: Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sier sykefraværet gir en prekær situasjon for landets private barnehager. Foto: PBL
ADVARER: Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sier sykefraværet gir en prekær situasjon for landets private barnehager. Foto: PBL

– Mange av våre medlemmer balanserer nå veldig, og det er mange som er bekymret for om de i det hele tatt klarer å holde åpent de kommende ukene.

27. januar – rett før de siste lettelsene fra regjeringen – presenterte PBL en medlemsundersøkelse som viste nedslående resultater.

I tillegg til at halvparten av respondentene mente fraværet truer muligheten til å holde åpent, meldte to av tre barnehager at de slet med å få tak i nok vikarer.

– Her er det store lokale variasjoner, men mange plasser er det ikke kompetente vikarer å oppdrive. I tillegg sliter private barnehager med usikkerhet rundt finansiering av merkostnader knyttet til vikarer og overtid, sier Iversen.

KLAR TALE: I PBL sin medlemsundersøkelse, meldes det også fra om at syv av ti barnehager har hatt korona-relatert fravær blant ansatte de siste ti dagene. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
KLAR TALE: I PBL sin medlemsundersøkelse, meldes det også fra om at syv av ti barnehager har hatt korona-relatert fravær blant ansatte de siste ti dagene. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dobling i nytt fravær

Selv om situasjonen er prekær for barnehagene, er høyt sykefravær og mangel på personell en nasjonal tendens som rammer mange ulike bransjer.

Nye tall fra NAV viser at det var 56.054 nye sykmeldte i Norge i forrige uke. Det er faktisk en dobling, sammenlignet med samme uke i fjor.

Rundt halvparten av disse var rammet av korona-relaterte diagnoser.

Hvis vi sammenligner årets fem første uker med samme tidsperiode siste tre år, kan man også se en markant økning, og særlig i uke 3-5 har det nærmest vært en dobling siden i fjor.

I tabellen under kan du se økningen, fordelt på årenes fem første uker

Antall versus fordeling

Direktør Hans Christian Holte i NAV sier til TV 2 at det er alvorlig med flere sykemeldte i samfunnet.

Likevel minner han om at det er viktig å se bak tallene for å få et tydelig bilde av hvor alvorlig situasjonen faktisk er.

– Det er ikke nødvendigvis antallet som er avgjørende for hvor mye vi tåler, men fordelingen. Det er verre for samfunnet med økt sykefravær og mange sykmeldte blant ansatte på sykehus, sykehjem, i hjemmehjelpen, i barnehagene, på skolene osv, sier Holte.

NAV-direktøren er ikke overrasket over det høye fraværet. Likevel mener han det fins positive glimt i dagens situasjon.

– Til motsetning fra delta-varianten, stiger ikke tallet på nye sykmeldte på langt nær så mye som vi ser omikron-smitten stiger. Vi må huske på at av hele Norges befolkning (5,4 millioner) så er bare omtrent halvparten sysselsatt (2,8 millioner) og kan trenge sykmelding, sier Holte og legger til:

– Blant de sysselsatte er det mange som ikke trenger sykmelding – gjerne fordi de har mild sykdom og fordi mange har mulighet til å jobbe hjemmefra

Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektør Foto: Truls Aagedal / TV 2
Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektør Foto: Truls Aagedal / TV 2

KS: Økning kan gi «kritisk» situasjon

I likhet med PBL, melder også Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) om høyt press på de kommunale barnehagene.

Områdedirektør Helge Eide sier de har et legemeldt gjennomsnittlig sykefravær på åtte prosent.

– Både den klare veksten i nye sykemeldingstilfeller som NAV rapporterer nå ukentlig, og det vi hører i vår egen løpende medlemskontakt, tilsier at sykefraværet nå er klart høyere enn dette, noe som skaper betydelige utfordringer for driften i mange barnehager, sier Eide.

Han bekrefter at sykefraværet og vikarmangelen gir konsekvenser for det pedagogiske tilbudet i de kommunale barnehagene.

ØNSKE: Områdedirektør Helge Eide i KS mener myndighetene bør gi barnehagene mer fleksibilitet til å styre åpningstidene selv, slik at de kan justere kapasiteten ut ifra bemanningssituasjonen. Foto: Thomas Evensen / TV 2
ØNSKE: Områdedirektør Helge Eide i KS mener myndighetene bør gi barnehagene mer fleksibilitet til å styre åpningstidene selv, slik at de kan justere kapasiteten ut ifra bemanningssituasjonen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hvor mye mer sykefravær tåler man? Hvor går smertegrensen?

– Det vil være spekulativt å forsøke å si noe eksakt om en smertegrense i form av et konkret tall for sykefravær. Gitt situasjonen slik den er nå, er det klart at ytterligere økning i sykefravær vil kunne endre situasjonen fra (svært) utfordrende til kritisk i mange kommunale barnehager.

Regjeringen vurderer fortløpende

Mandag sa statsminister Jonas Gahr Støre at de følger tett med på sykefraværet.

Da regjeringen presenterte de første lettelsene 1. februar, ble det sagt at de ville ta en ny vurdering 17. februar. Mandag varslet han at de kan komme til å vurdere tidligere fjerning av tiltak.

Det kan blant annet medføre endringer i isolasjonskravene, som vil gjøre det lettere for barnehagene å bemanne opp.

For PBL er fleksibilitet viktig den kommende tiden.

– Regjeringen bør gi barnehagene større lokal handlefrihet og virkemidler til å kunne tilpasse kapasiteten ut ifra hver enkelt situasjon, sier Iversen.