SKJERMTID: Alma (2) er godt vant til hvordan en mobiltelefon fungerer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
SKJERMTID: Alma (2) er godt vant til hvordan en mobiltelefon fungerer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fraråder all bruk av skjerm for de aller minste barna

Helsedirektoratet mener skjermen ikke bør brukes som barnevakt for de aller minste ungene. Det poengteres tydelig når direktoratet lanserer nye råd for fysisk aktivitet og stillesitting.

Hvert år lanserer Helsedirektoratet nye råd om fysisk aktivitet og stillesitting. Rådene baserer seg på Verdens Helseorganisasjons anbefalinger, som igjen er basert på forskning.

I år er det særlig ett punkt som skiller seg ut. Helsedirektoratet fraråder skjermtid for barn under to år.

– Ikke anbefalt som barnevakt

Det gjelder alle former for skjermer, altså PC, nettbrett, TV og mobil.

– Ja, det gjelder alle typer medier. Og så vil jeg understreke at det ikke er farlig med noe skjermtid, men det er ikke anbefalt at man skal bruke dette som en barnevakt, for eksempel, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

TV-TID: Det blir brått stille fra Alma når TVen skrus på. Men foreløpig er verktøysettet minst like spennende. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
TV-TID: Det blir brått stille fra Alma når TVen skrus på. Men foreløpig er verktøysettet minst like spennende. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lille Alma på to og et halvt år har akkurat fått en lillesøster, og prøver å venne seg til rollen som storesøster. Pappa Haakon Nikolai Olsen er ærlig på at det vil bli vanskelig å skjerme den nyfødte fra all form for medieeksponering de neste to årene.

– Den første tanken som slår meg er at det vil bli vanskelig å få til. Jeg tror at i de fleste familier så står TVen på i flere sammenhenger. Også barn på under to år blir nok mer utsatt for skjermtid enn det man er klar over, sier Olsen til TV 2.

Strengere skjermråd i år

Småbarnsfaren tror nøkkelen er å bruke sunn fornuft når det kommer til barn og skjermtid.

– Vi snitter nok i dag på rundt en time, og Alma er to og et halvt år. Så kan det godt hende at vi sliter mer når hun blir eldre og interessen for barne-TV blir større, sier han.

Helsedirektoratets råd om fysisk aktivitet

1-5 år

 • Skjermtid frarådes for barn under 2 år.
 • Barn og unger i alderen 1-5 år anbefales 3 timer fysisk aktivitet per dag.

Voksne og eldre

 • Nytt råd om at «all aktivitet teller». Det innebærer at fysisk aktivitet med lav intensitet, aktiviteter som oppfattes som lette, også teller og er viktig for helsen.
 • Et intervall med anbefaling om minst 150 til 300 minutter med moderat/litt anstrengende fysisk aktivitet per uke eller minst 75 til 150 minutter høy/anstrengende fysisk aktivitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet i løpet av uken.
  • Rådet om styrketrening minst to dager i uken er inkludert som en del av dette råd.
  • Hvert minutt teller, tidligere råd om at det må være i 10 minutters bolker et tatt bort.
 • Personer som sitter mye (8-10 timer/dag) i hverdagen bør være mer fysisk aktive (300 min rask gange/uke).

Fallforebygging

 • Rådet gjelder nå alle eldre, tidligere var det kun for dem som hadde nedsatt mobilitet.
 • Tidligere norske råd og WHOs råd er styrke- og balansetrening tre ganger per uke og styrketrening minst to ganger i uken. Det ble fem dager i uken til sammen. I dialog med fagmiljøer er disse rådene nå justert til et råd om styrke og balansetrening 2-3 dager per uke.

Kilde: Helsedirektoratet

Helsedirektøren sier de ønsker å gi de beste rådene for at barn og unge skal kunne utvikle seg på best mulig måte.

I fjor frarådet Helsedirektoratet skjermtid for barn under ett år, i år gjelder det også for de under to år.

– Bakgrunnen er den kunnskapen man har om hvordan det virker på barna, den fysiske aktiviteten og de sosiale mulighetene de har i hverdagen, sier Guldvog.

– Forstår du at dette er en brannfakkel for mange foreldre?

– Jeg forstår at det er noe som kan skape oppmerksomhet, men jeg vil understreke at dette er i tråd med Verdens Helseorganisasjons anbefalinger.

FYSISK AKTIV: Pappa Haakon Nikolai Olsen synes det viktigste er å bruke sunn fornuft når det kommer til barn og skjermtid. Her sammen med datteren, Alma (2). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
FYSISK AKTIV: Pappa Haakon Nikolai Olsen synes det viktigste er å bruke sunn fornuft når det kommer til barn og skjermtid. Her sammen med datteren, Alma (2). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I tillegg til råd om skjermbruk, anbefaler Helsedirektoratet at barn og unge i alderen 1-5 år er i fysisk aktivitet tre timer til dagen.

Selv om småbarnsfaren synes rådene fra Helsedirektoratet vil bli vanskelig å følge slavisk, synes han budskapet gir mening.

– Jeg tenker man må bruke litt sunn fornuft og gjøre det som kjennes rett for seg og sin familie, sier Olsen.

Voksne må også aktiveres

Samtidig som at Helsedirektoratet kommer med råd om skjermtid, råder de også voksne til å være mer aktive. De anbefaler, blant annet, at voksne skal være fysisk aktive i minst 150-300 minutter og trene styrke minst to til tre ganger i uken.

AKTIV: Helsedirektør Bjørn Guldvog anbefaler alle voksne å være litt mer aktive. Foto: Frode Sunde / TV 2
AKTIV: Helsedirektør Bjørn Guldvog anbefaler alle voksne å være litt mer aktive. Foto: Frode Sunde / TV 2

Helsedirektør Bjørn Guldvog ramser opp det han mener er en ideell treninguke for en helt normal, voksen person:

– Da vil jeg si man har en hurtig spasertur tre ganger i uken på ca. 40 minutter. Og så trener du styrke- eller balansetrening et par ganger i uken i tillegg.

I rådene fra Helsedirektoratet blir det poengtert at «all aktivitet teller». Med det menes det at alle former for fysisk aktivitet, også aktiviteter som oppfattes som lette, er viktige for helsen.

– For de som sitter mye på kontor, slik som meg, så anbefaler vi enda litt mer aktivitet. Det gjør vi fordi det er mer som skal til for å kompensere for all stillesittingen, sier Guldvog.