Med fotlenke kan noen av landets forbrytere få sone hjemme i sofaen. (Foto: Gisle Bjorå/TV 2 Nyhetene)
Med fotlenke kan noen av landets forbrytere få sone hjemme i sofaen. (Foto: Gisle Bjorå/TV 2 Nyhetene)

Fotlenkeprosjekt kan bli utsatt

Manglende teknologi kan stikke kjepper i hjulene for elektronisk merking av kriminelle.

Til høsten var det meningen at et tjuetall voldsutøvere skulle bli påsatt fotlenker eller annen form for merking, men mye tyder nå på at det kan gå lengre tid før såkalt omvendt voldsalarm blir en realitet i Norge, skriver VG.

På spørsmål om dagens teknologi for elektronisk merking er god nok, svarer direktør Lars Henrik Bøhler i Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT):

- Vi mener at teknologien nå er på et modningsnivå som gjør at dette kan tas i praktisk bruk.

Han erkjenner at man i november 2007 påpekte overfor Justisdepartementet at prosessen kunne ta noe lengre tid enn planlagt, men at man likevel føler seg trygge på at prosjektet kan settes i gang som planlagt i løpet av året.

Kontrakten med leverandøren ble inngått 6. januar i år med en samlet totalverdi på fem millioner kroner, men er av forskjellige grunner ikke undertegnet foreløpig. I første omgang er det meningen at det skal leveres 20 enheter som skal testes ut i regi av Asker og Bærum politidistrikt. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2