Fortviler etter at mysterium rammet flokken: – Gjør vondt i hjertet

NORDLAND (TV 2): I løpet av en kort periode opplevde reineierne 100 dødsfall. De aner ikke hva som har skjedd med dyrene.

Reineierne Eva Stina Andersson og Nils Mathis Anti på Herøy på Helgeland har det tøft.

Fra slutten av mars og frem til nå, har rundt 100 reinsdyr av en flokk på 400 hundre blitt syke og dødd.

Tragedien fremstår som et stort mysterium.

TRAGISK: – Det gjør vondt i hjertet å se reinsdyrene som dør uke etter uke, sier Eva Stina Andersson, Reineier på Herøy i Nordland. Foto: Privat
TRAGISK: – Det gjør vondt i hjertet å se reinsdyrene som dør uke etter uke, sier Eva Stina Andersson, Reineier på Herøy i Nordland. Foto: Privat

– Vi opplevde plutselig at reinflokken ble slapp og rørte lite på seg. De raste fort ned i vekt og var tappet for energi. Fra uke 12 og fram til uke 16 begynte mange av de drektige simlene å abortere. Alt skjedde veldig raskt, forteller Eva Stina Andersson til TV 2.

Hun og familien er født og oppvokst med reindrift. De lever av og med reinsdyrene sine.

– Det er livet vårt. Når dyrene har det bra, så har vi det bra, forteller hun.

Alt raser rundt oss

Det har vært noen merkelige uker.

– Vi har funnet døde reinsdyr og vi har avlivet de som var sykest. Antallet er nærmere 100 reinsdyr, men sannsynligvis har vi ennå ikke funnet alle de døde. Det er fortsatt en del som er veldig svake, sier Andersson.

– Hvordan oppleves dette?

– Å se en syk reinflokk og ikke vite hvorfor dyrene dør uke etter uke, er tragisk. Det gjør så vondt i hjertet at det er vanskelig å finne ord. Å bare stå der å se på at alt raser rundt oss, uten å kunne hjelpe. Det er så frustrerende, sier Andersson.

De har tidligere opplevd at reinsdyr har dødd, men da har man gjerne visst årsaken og har gjort noe med det.

DYRETRAGEDIE: Det ble funnet døde dyr over et relativt lite område på Herøy på Helgelandskysten. Foto: Bendik Aarsether
DYRETRAGEDIE: Det ble funnet døde dyr over et relativt lite område på Herøy på Helgelandskysten. Foto: Bendik Aarsether

Nå er det annerledes og helt uvirkelig.

– Nå vet vi ikke hvorfor de er blitt syke og vi vet heller ikke hvordan vi kan hjelpe. Denne ekstreme situasjonen krever ekstraordinære tiltak, sier hun.

De har selv bidratt til at de reinsdyrene som er igjen har det så bra som mulig. Gitt de ekstra reinlav, mat og ro.

Familien opplever at tragedien blir tatt på alvor.

Både Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Statsforvalteren i Nordland, Norges Reindriftssamers Landsforbund, kommunen og Nordland politidistrikt er involvert.

– Politiet ble varslet av Mattilsynet rett før påske. På bakgrunn av sakens omfang og alvorlighetsgrad, opprettet politiet sak og iverksatte etterforskning. Mattilsynet har også anmeldt forholdet til politiet, forteller Stine Marie Brox Gundersen, etterforsker dyrevelferdskriminalitet ved Nordland politidistrikt.

– Formålet er å finne ut om det ligger noe straffbart rundt dette. Vårt felles mål er å finne ut hva som har skjedd med reinene. Totalt er det rundt 100 døde rein på et begrenset område på Herøy, av disse er flere blitt avlivet på grunn av tilstanden, sier Brox Gundersen.

Aldri opplevd noe tilsvarende

Politiet har ikke vært borti noen tilsvarende sak.

ALVORLIG; – Det er et tragisk mysterium det vi står ovenfor på Herøy, sier Stine Marie Brox Gundersen, etterforsker, dyrevelferdskrimianlitet ved Nordland Politidistrikt. Foto: REMI MJ EILERTSEN
ALVORLIG; – Det er et tragisk mysterium det vi står ovenfor på Herøy, sier Stine Marie Brox Gundersen, etterforsker, dyrevelferdskrimianlitet ved Nordland Politidistrikt. Foto: REMI MJ EILERTSEN

– Saken er en stor tragedie for dyr og reineiere. Det ligner ikke noe vi har sett tidligere, forteller hun.

– Det er et mysterium og saken er spesiell. Lokalbefolkningen på Herøy og Dønna er bekymret siden årsaken er ukjent. Det er også nå de slipper andre dyr på beite, sier Brox Gundersen.

Veterinærinstituttet har utført flere obduksjoner og har tatt prøver av tamreinen. Mattilsynet og andre har også samlet inn prøver fra dyr og miljøet.

– Det er et stort antall prøver som er analysert ved Veterinærinstituttet eller som er sendt videre til samarbeidende laboratorier både i inn- og utland. Det er også tatt prøver fra andre dyr og rovfugler i området, forteller Torill Mørk, forsker og veterinær ved Veterinærinstituttet og Reinhelsetjenesten.no

Grundige prøver

Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet var i flokken i begynnelsen av april og og igjen i midten av april for å ta prøver.

OMFATTENDE: Veterinærinstituttet har tatt mange prøver som er sendt til analyse for å finne svar på hvorfor så mange reinsdyr døde. Foto: Ingebjørg Helena Nymo/ Veterinærinstituttet
OMFATTENDE: Veterinærinstituttet har tatt mange prøver som er sendt til analyse for å finne svar på hvorfor så mange reinsdyr døde. Foto: Ingebjørg Helena Nymo/ Veterinærinstituttet

– Ved disse besøkene ble det observert både syke og døde dyr. Flere simler viste tegn på nylig abort, og et betydelig antall dyr hadde livmorfremfall. Vi har gjennomført flere obduksjoner og tatt en rekke ulike prøver for histologi, bakteriologi, parasittologi, toksikologi, serumkjemi og hematologi og også for måling av fett i beinmarg. Det er også sikret en stor mengde materiale for fremtidige analyser, forteller Mørk.

De observasjoner som er gjort er ikke forenelig med noen av de sykdommene man kjenner til hos rein. Avmagring på grunn av sult eller dårlige beiter, vannmangel, traumer eller rovdyrskader er utelukket.

Alle kjente tungmetaller som kan ha ligget i naturen er også utelukket som årsak til de mange dødsfallene.

Mens etterforskningen pågår og prøver analyseres, er det mange på Herøy som er bekymret. Det er mange dyr som skal ut på beite nå.

– Landbruket i kommunene Herøy og Dønna er veldig opptatt av det som har skjedd. Vi får spørsmål om dette kan utgjøre en trussel for beitedyr, sier Jørn Høberg, landbrukssjef for kommunene Dønna og Herøy på Helgelandskysten.

BEKYMRET: – Mange lurer på om reintragedien utgjør en trussel for beitedyrene på Herøy, sier Jørn Høberg, landbrukssjef for kommunene Herøy og Dønna på Helgeland. Foto: Bendik Aarsæther
BEKYMRET: – Mange lurer på om reintragedien utgjør en trussel for beitedyrene på Herøy, sier Jørn Høberg, landbrukssjef for kommunene Herøy og Dønna på Helgeland. Foto: Bendik Aarsæther

Folk er bekymret

– Mange er urolige, men vi ikke noe svar på nåværende tidspunkt, sier Høberg.

– Det er en stor tragedie for de som eier dyrene. Det å finne døde og sjuke dyr er rett og slett forferdelig. Det påvirker oss alle sammen, forteller landbrukssjefen.

– Har det skjedd noe tilsvarende tidligere på Herøy?

– Dette er et helt spesielt tilfelle på Herøy. Det var en tilsvarende situasjon for om lag ti år siden også med en stor tragedie i et øyvær i nabokommunen Dønna. Der døde også over 100 dyr. Årsaken den gangen var sannsynligvis helt andre forhold, sier Høberg.

FORURENSNING?: Herøy kommune ligger utenfor Helgelandskysten og mange her venter på spent på svar på hva det er som har skjedd med reinsdyrene. Foto: Bendik Aarsæther
FORURENSNING?: Herøy kommune ligger utenfor Helgelandskysten og mange her venter på spent på svar på hva det er som har skjedd med reinsdyrene. Foto: Bendik Aarsæther

Politiet påpeker at det ikke er noe grunn til å klandre reineierne for det som er skjedd med reinflokken.

Den aktuelle reinflokken skal ha ankommet Herøy i desember 2021, og dyrene var i godt hold da dette inntraff.

Forurensning eller forgiftning?

Reinsdyrene har også blitt godt tatt vare på underveis.

– Politiet er i en fase der vi samler inn informasjon. Vi jobber bredt og holder alle muligheter åpne. Også om det eventuelt har vært en straffbar handling. Brudd på dyrevelferdsloven eller annen miljøkriminalitet, sier Marie Brox Gundersen, etterforsker for dyrevelferdskriminalitet ved Nordland politidistrikt.

– En av hypotesene politiet jobber med er at reinen kan være utsatt for en forurensning eller forgiftning, men vi har ingen sikre holdepunkter for dette, sier Brox Gundersen.

Også Eva Stina Andersson og Nils Mathis Anti håper at de skal få svar på mysteriet.

– Forhåpentligvis finnes det en naturlig forklaring. Det er en alvorlig og ekstrem sak, der mange spørsmål fortsatt er ubesvart. Vi vil vite hva som har skjedd med reinflokken vår, sier Eva Stina Andersson.