Fortsatt steile fronter mellom terrorpsykiaterne

De to sakkyndigparene i terrorsakene har sittet side om side i ti uker, men ikke nærmet seg hverandre en tomme. Tvert imot er de begge enda sikrere i sin sak.

Sakkyndigparene konkluderte helt ulikt i sine rapporter, og har brukt de snart ti ukene i retten til å observere terrortiltalte Anders Behring Breiviks reaksjonsmønstre i Oslo tingrett. Fremdeles ser de ikke det samme.

På samme måte som Synne Sørheim og Torgeir Husby forrige uke fastslo at de har blitt styrket i sin psykose-konklusjon, erklærte Agnar Aspaas og Terje Tørrissen mandag at de heller ikke viker en tomme på sin diagnose om personlighetsforstyrrelser.

Duoen Tørrissen/Aspaas sier ekspertvitner på ideologi har sementert deres konklusjon om personlighetsforstyrrelse.

Tolker ulikt

Den eneste som vedgikk å ha hatt noe tvil, var Tørrissen, som fortalte at han ble forundret over Breiviks totale fravær av følelser i retten. En 20 minutter lang samtale med Breivik i kjelleren på tinghuset fjernet imidlertid tvilen igjen.

De to sakkyndigparene tolker sentrale temaer helt ulikt:

*Mens Sørheim/Husby ser en totalt funksjonssvikt hos Breivik når han flytter hjem til mor i 2006, tror Aspaas/Tørrissen ham på at han opprettholdt et sosialt liv i spillverdenen, samtidig som han planla terror.

*Mens Sørheim/Husby ser hans nyord som suicidalmarxist og nasjonaldarwinist, som tegn på sykdom, mener Aspaas/Tørrissen han bedriver kreativ språkbruk.

*Mens Sørheim/Husby ser en mann som ikke greier å uttrykke følelser fordi han er psykotisk, ser Aspaas/Tørrissen en mann som ikke kan sette seg inn i andres følelser.

*Mens Sørheim/Husby ser bisarre vrangforestillinger, ser Aspaas/Tørrissen en ny terrorist i rekken.

Ingen endringer i retten

I hovedspørsmålet om Breiviks verdensbilde framholdt Aspaas og Tørrissen at de ikke fant dette som noen bisarr vrangforestilling, begrunnet med at mange deler hans politiske syn. De vedgår imidlertid at Breiviks handlinger og holdninger er svært avvikende fra samfunnet ellers.

De slo i retten også fast at det er lite sannsynlig at han kan ha hatt en forbigående psykose.

De mener Breivik hele veien tok bevisste valg og ikke ble styrt av noen psykose. Han oppfyller imidlertid sju av ni kriterier for narsissistisk personlighetsforstyrrelse med dyssosiale trekk (fem er tilstrekkelig).

De framholdt i retten at både dette og hans grandiose selvbilde kan forklares i Breiviks barndom. De trakk fram en rekke personlighetstrekk de mener utviklet seg tidlig.

Gjennomskuet spørsmålene

Psykiaterne har gjennomført en rekke personlighetstester på Breivik. Men mange av dem har vært ubrukelige, fordi han har gjennomskuet spørsmålene og tilpasset seg.

Opplysninger fra familie og venner, samt tre ukers observasjon, er derfor blant opplysningene som har blitt tillagt større vekt. Psykiaterne framholdt at de har snudd på alle steiner i saken.

Sørheim og Husby mener en forklaring på at de så klart mener de har sett en psykose, er at de observerte han allerede i august. Tørrisen og Aspaas trekker på sin side fram døgnkontinuerlig observasjon i tre uker som det sterkeste beviset på det motsatte.

Forsvarte kommisjonskritikk

På slutten av rettsdagen i Oslo tingrett kommenterte psykiaterne innvendingene fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK). Duoen tok selvkritikk på et par mindre punkter, men forsvarte i all hovedsak sin erklæring om Anders Behring Breivik.

Videre gikk Aspaas inn på muligheten for at psykiaterne ble lurt av Breivik fordi han tilpasset seg under undersøkelsene. Psykiaterne var godt kjent med at tiltalte hadde moderert sine uttalelser betydelig og sa de tok dette med i vurderingene.

I tillegg bemerket kommisjonen at psykiatriparet ikke snakket med Breiviks venner og familie selv, men lente seg på tidligere avhør. Aspaas vedgikk at det er best å hente inn egne opplysninger, men sa at samtidig var denne saken usedvanlig godt opplyst. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2