ENDRING: Forsvarssjefen ser en endring i feil retning rundt situasjonen i Ukraina i dag. Foto: Erik Edland / TV 2
ENDRING: Forsvarssjefen ser en endring i feil retning rundt situasjonen i Ukraina i dag. Foto: Erik Edland / TV 2

Forsvarssjefen til TV 2: – Situasjonen er veldig alvorlig

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at Russland har nok styrker til å kunne invadere Ukraina når som helst.

– Vi står mye verre til i dag enn det vi gjorde for noen uker siden, sier Kristoffersen til TV 2.

Forsvarssjef begrunner utsagnet med at russerne har brukt tid til å bygge opp støtteressurser rundt de fremste styrkene de har.

– Da snakker vi om logistikk og sanitet, og nå vet vi at de er klare.

Dette mener han har endret seg

Kristoffersen peker også på Russlands manglende tegn til å ville løse konflikten ved diplomati.

– Det som har vært spesielt i dag er at det diplomatiske sporet som vi har håpet skulle lykkes, kan se ut til å kanskje ikke lykkes. Amerikanerne har vært veldig tydelig på at dette angrepet er nært forestående, sier han.

Også på bakkenivå ser han tydelig tegn på alvorligheten.

– På bakken ser vi at den tilbaketrekningen som Russland sa de skulle gjøre egentlig ikke har skjedd, og de har fortsatt nok militær makt til å kunne gjennomføre angrepet.

Norsk beredskap

– Det er veldig alvorlig når det står 170.000 soldater, i tillegg flystyrker og sjøstyrker i Svartehavet, som helt opplagt har en utgruppering som gjør at de kan gjennomføre et angrep.

– Kan det bli behov for ytterligere tiltak fra Norges side?

– Her hjemme er situasjonene i nord heldigvis preget av lav spenning og egentlig en god dialog med Russland, sier Kristoffersen.

Han påpeker likevel at de har gjort tiltak i Forsvaret helt siden desember for å ha god nok beredskap, og jevnlige tiltak fram mot i dag.

– Vi har den beredskapen vi skal ha, og så har vi i tillegg en stor NATO-øvelse på gang. Vi har 4.500 allierte soldater på norsk jord, vi har høy aktivitet i lufta og i sjøen.