NATOMÅL: Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, syns det er spesielt at Norge ikke viser vilje til å nå Natos to-prosentmål. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
NATOMÅL: Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, syns det er spesielt at Norge ikke viser vilje til å nå Natos to-prosentmål. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
Forsvarets beredskap:

– Forsvaret er for lite

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter sier det norske Forsvaret er bakpå og at det haster å ta grep.

Alarmen går.

En tenkt fremmed fiende har tatt seg inn over grensen i Nord-Norge og okkupert en del av Troms.

Det er ingen tvil om at bakteppet for årets scenario i Forsvarets vinterøvelse, Joint Viking, er mørkere enn noensinne.

JEGER: En kystjeger om bord på stridsbåt 90 er en av de over 20.000 soldatene som akkurat nå trener på å forsvare Nord-Norge i vinterøvelsene Joint Viking og Joint Warrior. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
JEGER: En kystjeger om bord på stridsbåt 90 er en av de over 20.000 soldatene som akkurat nå trener på å forsvare Nord-Norge i vinterøvelsene Joint Viking og Joint Warrior. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Det vi ser i dag er en trussel mot statssikkerheten vår. Derfor må vi bygge opp igjen evnen til å forsvare vårt eget territorium.

Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), er ansvarlig for all norsk bruk av militærmakt. Han skal til enhver tid ha oversikt over hvilke ressurser Forsvaret har - og ikke har.

Det siste er nå blitt en utfordring.

Selvstendigheten kan trues

– Det er en utfordring å ha et forsvar som ikke er laget for dagens situasjon. Forsvaret er for lite, vi mangler kapasitet og utholdenhet, sier Odlo.

SAMBAND: Det er mye som skal på plass for å sikre kommunikasjonen til den norske brigaden under krise eller krig. Her sikrer norske soldater at samband kommer frem. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
SAMBAND: Det er mye som skal på plass for å sikre kommunikasjonen til den norske brigaden under krise eller krig. Her sikrer norske soldater at samband kommer frem. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
SAMBAND: Det er mye som skal på plass for å sikre kommunikasjonen til den norske brigaden under krise eller krig. Her sikrer norske soldater at samband kommer frem. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
SAMBAND: Det er mye som skal på plass for å sikre kommunikasjonen til den norske brigaden under krise eller krig. Her sikrer norske soldater at samband kommer frem. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
SAMBAND: Det er mye som skal på plass for å sikre kommunikasjonen til den norske brigaden under krise eller krig. Her sikrer norske soldater at samband kommer frem. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
SAMBAND: Det er mye som skal på plass for å sikre kommunikasjonen til den norske brigaden under krise eller krig. Her sikrer norske soldater at samband kommer frem. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Akkurat nå trener over 20.000 allierte soldater, i vinterøvelsene Joint Warrior og Joint Viking, på å forsvare landet.

At denne demonstrasjonen av de alliertes evne er viktigere enn noen gang, er Odlo krystall klar på. Det skal sendes et signal.

– Hvem skal signalet sendes til?

– Til de som ønsker å påvirke og true vår selvstendighet. Det har Russland vist evnen til ... Og Russland er vår nabostat, sier Odlo.

MANGLER: Forsvaret har hull og mangler. Etter dagens langtidsplan blir marines flåte betraktelig tynnere med en mindre ubåt, en mindre fregatt og ingen plan for korvettene. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
MANGLER: Forsvaret har hull og mangler. Etter dagens langtidsplan blir marines flåte betraktelig tynnere med en mindre ubåt, en mindre fregatt og ingen plan for korvettene. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
KAPASITET: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking. En viktig kapasitet i å overvåke kysten, spesielt i nord. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
KAPASITET: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking. En viktig kapasitet i å overvåke kysten, spesielt i nord. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
VISER MUSKLER: De norske kampflyene F-35 viste muskler under øvelsen tirsdag. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
VISER MUSKLER: De norske kampflyene F-35 viste muskler under øvelsen tirsdag. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
BRITENE: Det britiske skipet HMS «Albion» huset over 400 britiske soldater som i løpet av øvelsen skal landsettes for å trene på å forsvare Nord-Norge. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
BRITENE: Det britiske skipet HMS «Albion» huset over 400 britiske soldater som i løpet av øvelsen skal landsettes for å trene på å forsvare Nord-Norge. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
KORVETTER: KNM Skjold er et av de raskeste marinefartøyene i verden. Her deltar hun på Joint Viking i en av Troms sine mange fjorder. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
KORVETTER: KNM Skjold er et av de raskeste marinefartøyene i verden. Her deltar hun på Joint Viking i en av Troms sine mange fjorder. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Stor usikkerhet

– Det at Russland har vist vilje til å bruke militærmakt for å okkupere en annen nabostat gjør at usikkerheten nå er stor. Veldig stor, sier Odlo.

Med verdens nest lengste kyst er Norge et utfordrende land å forsvare. Men ifølge FOH-sjefen forventer Nato at Norge har kontroll på hva som skjer – både sivilt og militært – i nordområdene.

MØRKT BAKTEPPE: Torsdag 9. mars stilte NATO-generaler opp på Pasvik grensestasjon. Russland lå i bakgrunnen som et mørkt og alvorlig bakteppe. Foto: Maria Selnes
MØRKT BAKTEPPE: Torsdag 9. mars stilte NATO-generaler opp på Pasvik grensestasjon. Russland lå i bakgrunnen som et mørkt og alvorlig bakteppe. Foto: Maria Selnes

Selv om den landlige russiske aktiviteten i nord, på grunn av krigen i Ukraina, er lavere enn på lenge, er det ingen grunn til å senke skuldrene.

– Vi skal være glade for at det er stabilt og rolig i nordområdene, enn så lenge. Men min jobb er å være forberedt på det som kan skje, sier Odlo.

Lener oss på andre

For å løse oppgaver med et forsvar fullt av hull og mangler, har Odlo sett seg nødt til å ha enda tettere samarbeid med allierte.

ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
ALLIERTE: FOH-sjefen sier at det Norge mangler av kapasiteter, spilles ut med tett samarbeid med andre alliertes kapasiteter. Her om bord på det britiske skipet HMS «Albion». Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Mangler jeg noe i dag, for eksempel et maritimt patruljefly, må jeg be andre nasjoner om å komme og gjøre jobben. Da er det andre nasjoner som gjør det Norge faktisk skulle og burde gjøre selv – som en del av vår nasjonale oppgaver.

– Bekymrer det deg?

– Jeg forholder meg profesjonelt til det forsvaret vi har. Men det er ganske kritisk at vi får en bedring.

– Er vi bakpå?

– Ja, det kan du si, ut fra hvor vi står i dag, sier Odlo.

Opplagte mangler

Midtfjords utenfor Senja har nettopp forsvarssjef Eirik Kristoffersen fått demonstrert Kystjegerkommandoens dronekapasitet om bord på stridsbåt 90.

Kystjegerne er en viktige del av Forsvarets øyne langs norskekysten.

PUMA: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking og Joint Warrior, hvor de demonstrerte bruk av Puma-drone. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
PUMA: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking og Joint Warrior, hvor de demonstrerte bruk av Puma-drone. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
PUMA: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking og Joint Warrior, hvor de demonstrerte bruk av Puma-drone. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
PUMA: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking og Joint Warrior, hvor de demonstrerte bruk av Puma-drone. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
PUMA: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking og Joint Warrior, hvor de demonstrerte bruk av Puma-drone. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
PUMA: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking og Joint Warrior, hvor de demonstrerte bruk av Puma-drone. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
PUMA: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking og Joint Warrior, hvor de demonstrerte bruk av Puma-drone. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
PUMA: Kystjegerkommandoen under øvelsen Joint Viking og Joint Warrior, hvor de demonstrerte bruk av Puma-drone. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023.  Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023. Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023.  Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023. Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023.  Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023. Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023.  Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023. Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023.  Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
Bilder fra HMS Albion under Joint Viking øvelsen 2023. Bilder av Rune Andersen, Sjef for Sjøforsvaret Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

I mai skal forsvarssjefen overrekke sitt fagmilitære råd til regjeringen: Hans fasit på hva Forsvaret trenger for å møte dagens og fremtidens behov.

– Vi har opplagte mangler i det forsvaret vi har i dag.

– Hvilke mangler, skal jeg komme tilbake til i mitt fagmilitære råd. Men i arbeidet med langtidsplanen har vi funnet helt klare mangler, ja, sier Kristoffersen.

NYE RÅD: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erkjenner at forsvarets volum må opp om forsvarsevnen skal styrkes. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
NYE RÅD: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erkjenner at forsvarets volum må opp om forsvarsevnen skal styrkes. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Men kysten kan ikke forsvares med 1000-lapper. Anskaffelser av både kompetanse, fartøy og materiell tar svært langt tid. Forsvarssjefen mener likevel det finnes ting som kan gjøres for å bedre forsvarsevnen vår på kort sikt.

– Det er opplagt ting vi kan kjøpe raskere enn det som har vært gjort tradisjonelt. Men da må vi endre på anskaffelsesprosessen.

Trenger forsyning og folk

På Bardufoss har temperaturen sunket til minus 24 grader. Nå får både norske og allierte soldater virkelig kjenne på hvordan det kjennes ut å forsvare Nord-Norge i vinterlige forhold.

– Forsvaret går nå på et annet gir. Det har det gjort siden beredskapshevingen i november, sier FOH-sjefen, Odlo.

SENJA: Flaggskipet i Natos stående minerydderstyrke KNM «Nordkapp» i en fjord utenfor Senja i Troms under øvelsen Joint Viking. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
SENJA: Flaggskipet i Natos stående minerydderstyrke KNM «Nordkapp» i en fjord utenfor Senja i Troms under øvelsen Joint Viking. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Han understreket at det forsvaret vi har, det virker, men at de helt klart har utfordringer.

– Forsvaret uttalte at dere strakk stikken etter Russlands anneksjon av Krim i 2014. Hvor er bærekraften i det beredskapsnivået Forsvaret holder nå?

– Det er sjeldent en klar grense når strikken ryker. Men dersom Forsvaret skal virke optimalt, må det gjøres en god del ting. Det er for eksempel ingen tvil om at man ganske fort kan gjøre grep innenfor personell- og forsyningsberedskapene, sier Odlo.