Forsvaret: Dette gjør norske soldater på flyplassen i Kabul

Terrorgruppen IS er til stede i Afghanistan, sier forsvarsministeren.

Det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul vil opphøre samtidig med fristen for evakuering av utenlandske styrker 31. august.

– Vi løser oppdrag på vegne av Norge, og er der så lenge det er påkrevet. Når vi trekker ut, er det en politisk beslutning. Sykehuset vil være av de siste elementene som trekkes ut. Jobben sykehuset gjør hver dag, er fantastisk og helt avgjørende for operasjonen vi står i nå, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til TV 2.

– IS til stede

Klokken 19 informerte regjeringen om situasjonen i Afghanistan.

– Sikkerhetsbildet er preget av Talibans maktovertakelse og tilstedeværelsen fra ISKP, den afghanske versjonen av IS. Det er regulære plyndringsbander og andre grupper som øker usikkerheten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det norske bidraget er forsterket for å støtte UDs evakueringsoperasjon, sier forsvarsministeren.

– Det inkluderer personell fra spesialstyrkene, Telemarksbataljonen og andre deler av Forsvaret, sier Bakke-Jensen.

Det norske feltsykehuset skulle i utgangspunktet bli i Kabul ut året. I en periode var det snakk om å utvide tilstedeværelsen til første kvartal 2022, men med Talibans maktovertakelse er premissene endret.

Forsvarsministeren understreker at Norge er avhengig av amerikanske styrker i evakueringsprosessen.

– Vi legger planen for uttrekking i samråd med amerikanerne. Vi forholder oss til datoen 31 august, som er satt som frist, men vi vet at situasjonen er dynamisk.

Amerikanske styrker står for sikringen av flyplassen i Kabul. Foto: US Marines
Amerikanske styrker står for sikringen av flyplassen i Kabul. Foto: US Marines

Kamp mot klokken

Etter at Taliban mandag advarte vestlige styrker mot å bli lenger i landet enn fristen 31. august, er evakueringene fra Kabul blitt til en kamp mot klokken.

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet er 21.600 mennesker evakuert ut av Afghanistan det siste døgnet. Det betyr at nærmere 38.000 er evakuert de siste 48 timene.

Taliban går ikke med på å utsette fristen for evakuering fra Afghanistan utover 31. august, gjentar en talsmann for bevegelsen tirsdag.

USA må fullføre evakueringen innen fristen, understreker talsmannen.

Flere land, deriblant Norge, ønsker at fristen forlenges.

Taliban vil ikke lenger la afghanske borgere dra til flyplassen i Kabul på grunn av den kaotiske situasjonen der, opplyser en talsmann for bevegelsen.

Et satellittbilde viser trafikken ved flyplassen i Kabul. Foto: Maxar Technologies/NTB
Et satellittbilde viser trafikken ved flyplassen i Kabul. Foto: Maxar Technologies/NTB

50 soldater i Georgia

Rundt 50 personer fra Brigade Nord er fremdeployert til Tbilisi i Georgia, opplyser oberst Ole Christian Emaus ved FOH til TV 2.

– De bistår med evakueringen. Arbeidsoppgavene er logistikk, sanitetsressurser og transittmottak, sier Emaus, som er kommunikasjonssjef ved FOH.

De norske soldatene ankom Tbilisi i Georgia natt til lørdag, opplyser pressevakt Brynjar Stordal ved FOH til Forsvarets Forum.

– De er ved et transittsenter for personell og materiell som enten skal inn eller ut av Afghanistan, sier Stordal.

Flyene fra Kabul til Norge mellomlander i Tbilisi, og sivilt innleide fly samt militære transportfly spiller en svært sentral rolle i den krevende evakueringsoperasjonen som pågår i regi av Utenriksdepartementet.

Dette er det norske bidraget i evakueringsoperasjonen som pågår. Foto: Grafikk/TV 2
Dette er det norske bidraget i evakueringsoperasjonen som pågår. Foto: Grafikk/TV 2

Norske spesialstyrker på plass

Situasjonen ved flyplassen i Kabul har vært desperat og kaotisk siden Taliban tok kontroll over byen.

– Dette er inntrykk som setter spor etter seg hos alle. Vi har offiserer, soldater og befal som har opplevd mye. Når det er sivile vi snakker om, er dette noe som gjør særdeles sterkt inntrykk, sier generalløytnant Odlo til TV 2.

I forrige uke sendte Forsvaret ekstra personell til Kabul, for å forsterke feltsykehuset på den internasjonale flyplassen.

Ole Christian Emaus i Camp Norio utenfor Tbilisi i Georgia i 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Ole Christian Emaus i Camp Norio utenfor Tbilisi i Georgia i 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Norge har sendt flere spesialsoldater til den afghanske hovedstaden, for å bistå Utenriksdepartementet, sier oberst Ole Christian Emaus til TV 2.

Det norske spesialstyrkebidraget er en hurtig og fleksibel ressurs som ble satt inn, sier Emaus, som har vært spesialjeger og ledet arbeidet med å bygge opp NATOs treningssenter i Georgia.

I tillegg til at spesialstyrkene drifter samband og kontakten mot amerikanerne og andre allierte, støtter de også UD i evakueringen av personell fra Afghanistan.

– Vi har personell der som tar folk fra porten og videre inn til flyplassen. Vi er behjelpelige med å transportere dem ut via Tbilisi og hjem, sier generalløytnant Odlo til TV 2.

Roterer fra Tbilisi

Forsvarsministeren sier at det også er utplassert norske spesialstyrker i Tbilisi, som settes inn i Kabul.

Norske spesialstyrker i Afghanistan. Foto: Forsvaret
Norske spesialstyrker i Afghanistan. Foto: Forsvaret

– Vi har spesialsoldater i Kabul og i Tbilisi. Noen av soldatene har måttet reise ut for å assistere evakuerte, og vi har fylt på med andre. Det er situasjonen i Kabul som bestemmer hvor mange vi har der, sier statsråden.

Spesialstyrkebidraget er dynamisk, fortsetter han.

– Vi flytter folk inn og ut hele tiden, alt etter hvem vi trenger og hva slags støtte man trenger under evakueringen, sier Bakke-Jensen.

Ifølge nettstedet aldrimer.no skal FSK ha hentet ut offiserer og ansatte i den afghanske beredskapsenheten CRU fra Kabul.

Hovedoppgaven til Forsvarets spesialstyrker i Afghanistan har vært å være mentorer for spesialpolitiavdelingen CRU, som er antiterrorenheten i Kabul. Etter at Taliban tok makten, har CRU vært et viktig mål.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa i helgen til TV 2 at Forsvaret har fått flere meldinger om at CRU-soldater i Kabul – som norske soldater har jobbet tett med – kan ha blitt henrettet.