SÅRBART: Forsvaret bruker store ressurser på å overvåke norske olje- og gassinstallasjoner. Nå får Norge hjelp til denne jobben. Foto: Robin Jensen / TV 2
SÅRBART: Forsvaret bruker store ressurser på å overvåke norske olje- og gassinstallasjoner. Nå får Norge hjelp til denne jobben. Foto: Robin Jensen / TV 2

Forsvaret ber om patruljestøtte på norsk sokkel

Tyskland er et av landene som nå har sagt ja til å bidra med overvåkning av olje- og gass installasjoner i Nordsjøen.

Både Sjøforsvaret og Luftforsvaret bruker nå betydelige ressurser på tilstedeværelse og patruljevirksomhet ved olje- og gass installasjonene på norsk sokkel.

– I dagens spente sikkerhetspolitiske situasjon står Norge i en særstilling som den største leverandøren av naturgass til Europa. Det påhviler oss derfor et spesielt ansvar for å beskytte vår evne til å opprettholde sikker produksjon og leveranser, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Produksjonen på norsk sokkel er viktig for energiproduksjonen til store deler av Europa. Samtidig er olje- og gass installasjonen svært sårbare.

Ber om støtte

Etter at gassrørledningene ved Nord Stream 1 og 2 ved Bornholm i Østersjøen ble utsatt for det som trolig er sabotasje, har også beredskapen mot norsk sokkel blitt skjerpet.

BER OM STØTTE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte i dag en tysk fregatt utenfor Andøya i Nordland. Foto: Robin Jensen / TV 2
BER OM STØTTE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte i dag en tysk fregatt utenfor Andøya i Nordland. Foto: Robin Jensen / TV 2

Blant annet er det gjort flere droneobservasjoner i disse områdene. Disse etterforskes av politiet og PST.

Nå har Norge bedt om støtte fra andre land til å patruljere- og overvåke norske olje- og gass installasjoner, og responser har ikke uteblitt.

OVERVÅKNINGSLY: TV 2 var med da et av forsvarets overvåkningsfly dro på tokt over installasjonene i Nordsjøen. Foto: Robin Jensen / TV 2
OVERVÅKNINGSLY: TV 2 var med da et av forsvarets overvåkningsfly dro på tokt over installasjonene i Nordsjøen. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Flere allierte var raskt ute med å uttrykke sin vilje til å støtte Norge gjennom økt tilstedeværelse i Nordsjøen, sier Gram.

Samhold og solidaritet

Samarbeidet er allerede kommet et stykke på vei.

– Det er nå på plass en tett koordinering mellom Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og NATOs maritime hovedkvarter (MARCOM) i Storbritannia for å sikre best mulig utnyttelse av allierte maritime styrker i Nordsjøen for å avskrekke Russland. Samtidig som vi signaliserer alliert samhold og solidaritet, forteller Gram.

Gram besøker i dag Andøya hvor Tyskland i disse dager trener på skarpskyting fra militære fartøy.

Med på øvelsen er tre tyske fregatter og flere støttefartøy. I tillegg deltar enkelte norske styrker.

STORE OMRÅDER: Norge ber nå om hjelp til å patruljere og overvåke de enorme havområdene utenfor kysten. Foto: Robin Jensen / TV 2
STORE OMRÅDER: Norge ber nå om hjelp til å patruljere og overvåke de enorme havområdene utenfor kysten. Foto: Robin Jensen / TV 2

Tyskland er en av nasjonene som nå skal bistå på norsk sokkel.

– Tyskland har tilbudt at flåtestyrken som nå deltar på øvelsen kan bidra til å støtte Norge med å patruljere i nærheten av norske installasjoner, sier Gram.

Tyskland bidrar også med mer.

– Tyskland har også tilbudt Norge å fly tokter med maritime patruljefly over olje- og gass installasjoner utenfor norske kysten, sier Gram.

Det er sjøforsvaret som har fått i oppdrag å koordinere denne støtten med tyskerne.

– Jeg er veldig glad for at Tyskland og andre Allierte stiller opp for å beskytte vår evne til å opprettholde sikker produksjon og leveranser.