Forsvaret ber om patruljestøtte på norsk sokkel

Tyskland er et av landene som nå har sagt ja til å bidra med overvåkning av olje- og gass installasjoner i Nordsjøen.

SÅRBART: Forsvaret bruker store ressurser på å overvåke norske olje- og gassinstallasjoner. Nå får Norge hjelp til denne jobben. Foto: Robin Jensen / TV 2
SÅRBART: Forsvaret bruker store ressurser på å overvåke norske olje- og gassinstallasjoner. Nå får Norge hjelp til denne jobben. Foto: Robin Jensen / TV 2

Både Sjøforsvaret og Luftforsvaret bruker nå betydelige ressurser på tilstedeværelse og patruljevirksomhet ved olje- og gass installasjonene på norsk sokkel.- I dagens spente sikkerhetspolitiske situasjon står Norge i en særstilling som den største leverandøren av naturgass til Europa. Det påhviler oss derfor et spesielt ansvar for å beskytte vår evne til å opprettholde sikker produksjon og leveranser, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.Produksjonen på norsk sokkel er viktig