BELØNNER DELTAGELSE: Det nye poengsystemet i Danmark krever at man må lære seg språket, tilpasse seg arbeidslivet samt engasjere seg i samfunnet for å oppnå nok poeng til å få permanent oppholdstillatelse etter kortere tid enn tidligere. (Foto: Colourbox)
BELØNNER DELTAGELSE: Det nye poengsystemet i Danmark krever at man må lære seg språket, tilpasse seg arbeidslivet samt engasjere seg i samfunnet for å oppnå nok poeng til å få permanent oppholdstillatelse etter kortere tid enn tidligere. (Foto: Colourbox)

Forstår ikke innvandrernes kompetanse

Norske arbeidsgivere ikke klarer å vurdere kompetansen til innvandrere fra ikke-vestlige land.

Det viser en undersøkelse fra forskningsstiftelsen Fafo. Fafo har spurt arbeidsgiverne om deres erfaringer, vurderinger og holdninger til etnisk mangfold på arbeidsplassen. Verst er det i offentlig sektor, skriver Dagsavisen.

– En av grunnene til at søkere med ikke-vestlig bakgrunn ikke når opp, er rett og slett at arbeidsgiverne har problemer med å vurdere innvandrernes utdanning og kompetanse, sier Fafo-forsker Kristian Rose Tronstad.

Velges bort

Over halvparten av arbeidsgiverne i offentlig sektor sier de har problemer med å vurdere ikke-vestlig kompetanse. 40 prosent av sjefene i privat sektor har hatt samme erfaring.

Søkerne blir valgt bort tidlig når arbeidsgiverne ikke klarer å vurdere om en utenlandsk utdanning er god nok.

– Det å ansette noen er en kostbar affære. Om man er usikker på om arbeidstakeren kan håndtere de store kravene til produktivitet som arbeidslivet har i dag, så blir de ikke valgt, sier Tronstad.

Eget godkjenningsorgan

I helsevesenet er det et eget organ, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, som godkjenner utenlandsk utdanning. All annen høyere utdanning fra utlandet blir godkjent av Nokut (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Arbeidssøkerne bør gjøres kjent med Nokuts ordning så fort de ankommer Norge, anbefaler avdelingsleder Bjørg Unstad i samfunnsavdelingen i Likestillings- og diskrimineringsombudet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2