Finner brudd som leger overser:

Først i Norge med å teste dette

Legen fant ikke pasientens brudd, men det gjorde kunstig intelligens. – Dette vil revolusjonere driften på sykehusene.

FRAMTIDEN: Forskningskonsulent Line Tveiten og prosjektleder Bjørn Anton Graff er stolt av at Bærum sykehus er først ute med den nye teknologien. Foto: Martin Leigland / TV 2
FRAMTIDEN: Forskningskonsulent Line Tveiten og prosjektleder Bjørn Anton Graff er stolt av at Bærum sykehus er først ute med den nye teknologien. Foto: Martin Leigland / TV 2

Enkelte frykter bruken av kunstig intelligens, men ved Bærum sykehus er de nå klare til å ta i bruk teknologi som har vist seg å finne skader som legen har oversett.

– Denne løsningen vil føre til en enorm forbedring både for pasienter og leger fra dag én, sier Bjørn Anton Graff.

TOLKER BILDER: Graff analyserer et røntgenbilde sammen med overlege Ramprabananth Sivanandan. Foto: Martin Leigland / TV 2
TOLKER BILDER: Graff analyserer et røntgenbilde sammen med overlege Ramprabananth Sivanandan. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han leder prosjektet med kunstig intelligens på avdeling for bildediagnostikk ved Vestre Viken helseforetak.

Graff har jobbet med prosjektet i nærmere to år, og nå er han i fyr og flamme.

– Vi så potensialet veldig tidlig og visste at her var det kjempemuligheter. Kunstig intelligens vil kunne revolusjonere driften av sykehusene, sier Graff.

Raskt svar

Prosjektlederen, som er ivrig old boys-fotballspiller, bruker seg selv som eksempel når han forklarer.

FORSKJELL: Bildet til venstre er vanlig røntgenbilde, mens på bildet til høyre har kunstig intelligens markert et mulig brudd. Foto: Martin Leigland / TV 2
FORSKJELL: Bildet til venstre er vanlig røntgenbilde, mens på bildet til høyre har kunstig intelligens markert et mulig brudd. Foto: Martin Leigland / TV 2

Dersom han har vært uheldig på fotballbanen en kveld og skadet seg, og tror at ankelen er brukket, så drar han på legevakta for å sjekke.

Der blir det tatt røntgen, før han må sitte og vente til en lege har tid til å analysere bildene. På en travel legevakt vet alle at dette kan ta lang tid.

Men i august, når Bærum sykehus tar i bruk kunstig intelligens i bildeanalysen, får man vite med én gang om det er brudd eller ikke.

Rundt 70 prosent av alle pasientene som kommer til legevakta med mistanke om brudd, har ikke brudd.

Når man får svaret umiddelbart, og det ikke er brudd, kan man dra hjem og hvile ankelen høyt på sofaen – istedenfor å sitte på en full legevakt og vente.

Dagen etter kvalitetssikrer legen analysen av røntgenbildet, for å være helt sikker på at teknologien har gitt riktig svar.

Ferskt bevis

Men kan vi stole helt og fullt på teknologien?

– Beviset på dét fikk vi for et par dager siden. Da fanget kunstig intelligens opp et brudd, som en lege hadde oversett, sier Graff.

KVALITETSSIKRING: Nasjonalt senter for e-helseforskning driver følgeforskning på prosjektet. Foto: Martin Leigland / TV 2
KVALITETSSIKRING: Nasjonalt senter for e-helseforskning driver følgeforskning på prosjektet. Foto: Martin Leigland / TV 2

Denne legen måtte da ta kontakt med pasienten for å få endret behandlingen, basert på funnet som kunstig intelligens gjorde.

– Vi har utrolig flinke fagfolk, men akkurat som kunstig intelligens så hender det at også de gjør feil. Vi bruker derfor kunstig intelligens som et sikkerhetsnett, sier prosjektlederen.

Først i landet

Mens denne teknologien er i drift på flere sykehus i Europa, har den aldri blitt tatt i bruk i Norge tidligere.

Bærum sykehus er nå i gang med å kvalitetssikre løsningen, og i august rulles det ut for fullt.

I GANG: Bærum sykehus er første i landet som tar i bruk kunstig intelligens for å tolke røntgenbilder. Foto: Martin Leigland / TV 2
I GANG: Bærum sykehus er første i landet som tar i bruk kunstig intelligens for å tolke røntgenbilder. Foto: Martin Leigland / TV 2

Forskningskonsulent Line Tveiten forteller at rundt 12.000 pasienter hvert år blir sjekket på grunn av mistanke om brudd, bare på Bærum sykehus.

I hele Vestre Viken er antallet 36.000.

– Disse pasientene vil, med denne løsningen, få raskere svar. I tillegg slipper vi at det hoper seg opp med pasienter på legevakta. Dermed får også fagfolkene frigjort ressurser til å ta seg av de sykeste pasientene, sier Tveiten.

Behovet for bildediagnostikk har bare økt for hvert eneste år. Ekspertene er derfor tydelig på at det er et prekært behov for å ta i bruk ny teknologi.

– På grunn økt alder i befolkningen, stadig flere lever lenger med kreft, samt at det er mer avansert bildediagnostikk, må hver radiolog håndtere 10 prosent flere bilder hvert eneste år, sier Tveiten.

EFFEKT: Forskningskonsulent Line Tveiten sier at kunstig intelligens fører til at de får frigitt helsepersonell, som kan brukes på andre områder. Foto: Martin Leigland / TV 2
EFFEKT: Forskningskonsulent Line Tveiten sier at kunstig intelligens fører til at de får frigitt helsepersonell, som kan brukes på andre områder. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Bare begynnelsen

Både hun og Graff er tydelige på at det er krevende å implementere kunstig intelligens på et sykehus, da det er snakk om helt ny teknologi.

– Nettopp derfor har vi hatt veldig stort fokus på personvern og IKT- sikkerhet, fra dag én. Vi føler oss veldig trygge på at dette gjøres på en god måte, sier Graff.

Fra august av blir kunstig intelligens tatt i bruk ved bildediagnostikk på Bærum sykehus for fullt. Deretter skal løsningen spres til de andre sykehusene i Vestre Viken.

SJEKKES NØYE: Tveiten er tydelig på at kvalitetssikrigen av systemet er veldig viktig. Her sammen med radiograf Abdi Noor. Foto: Martin Leigland / TV 2
SJEKKES NØYE: Tveiten er tydelig på at kvalitetssikrigen av systemet er veldig viktig. Her sammen med radiograf Abdi Noor. Foto: Martin Leigland / TV 2

Og prosjektlederen er tydelig på at dette bare er starten.

– I løpet av året har vi som mål å implementere intelligens-løsninger for totalt tre ulike sykdomsgrupper; brudd, MS-pasienter og kreft-pasienter. Dette er utrolig spennende.