Forsøk med internettstemming også i 2013

Regjeringen legger opp til forsøk med internettstemming også ved valget i 2013. Erfaringene fra 2011 er gode, men det trenges litt mer erfaring med nyordningen.

I en proposisjon som ble lagt fram fredag, blir Stortinget informert om at de ti kommunene som deltok i forsøket i 2011, også kan få være prøvekaniner i 2013. Dessuten kommer kommunene Larvik og Fredrikstad med i forsøksordningen.

Evalueringen av forsøket i 2011 viser at velgerne har høy tillit til gjennomføringen av elektronisk stemmegivning. Hele 92 prosent syntes dette var positivt. Et av de viktigste funnene er at tilgjengeligheten øker for velgergrupper med ulike typer handikapp.

– Velgere med nedsatt funskjonsevne fikk stemme alene og uten hjelp for første gang. Dette gjelder blant annet blinde og svaksynte. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Norges Blindeforbund som ønsker nye forsøk velkommen, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet.

Regjeringen går også inn for å fjerne all bruk av konvolutter ved valg. På valgdagen kan velgerne allerede i dag stemme uten bruk av konvolutt, og nå utvides ordningen til også å gjelde forhåndsvalg. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2