Tre år siden politireformen ble innført:

Forskere slår alarm om norsk politi

Tre år etter politireformen ble innført beskrives situasjonen i politiet som alvorlig. – Vi er svært bekymret. Politikerne er nødt til å våkne opp og gjøre noe, sier forsker.

BEKYMRET: Flere forskere slår nå alarm om at konsekvensene av politireformen slår helt feil ut. Foto: NTB Scanpix
BEKYMRET: Flere forskere slår nå alarm om at konsekvensene av politireformen slår helt feil ut. Foto: NTB Scanpix

For få dager siden var det tre år siden politireformen trådte i kraft.Målet med reformen var å skape mer trygghet der folk bor og ferdes, og ha et operativt, synlig og tilgjengelig politi som har kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger.Mange mener det er svært få av disse målene som er oppnådd. Istedet meldes det om sprengt kapasitet i landets 12 politidistrikt, ansatte som er overarbeidet og saksbehandlingstid i alvorlige straffesaker som bryter med tidsfris