Forskere ønsker uføre i jobb

Uføre bør jobbe full tid, selv om de ikke kan yte fullt, mener forskere som syns kommunene må ta ansvar for å skaffe tilpasset arbeid til dem som ikke finner jobb selv.

– Folk med redusert arbeidsevne må tilbys reelle jobbmuligheter som er tilpasset helseproblemene. Da kan nåløyet til 100 prosent uføretrygding gjøres veldig, veldig mye mindre, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret til Dagens Næringsliv.

Sammen med professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo og Simen Markussen ved Frischsenteret tar han til orde for en radikal omlegging av den norske velferdsmodellen. Tankene har de skrevet i en artikkel som blir publisert i tidsskriftet Samfunnsøkonomen som publiseres senere denne uka.

– Tanken er en dobbel gevinst. først og fremst for dem med redusert arbeidsevne som ønsker å jobbe, men også fordi det gjør det mindre attraktivt for dem som ikke trenger å bruke systemet, men likevel gjør det, sier Markussen.

Forskerne vil at 100 prosent uføregrad i fremtiden heller skal være unntaket enn regelen. I dag klassifiseres de fleste uføre som helt arbeidsuføre.

– Vi er overbevist om at den omfattende bruken av 100 prosent uføretrygd på ingen måte kan oppfattes som uttrykk for en nøktern beskrivelse av de trygdedes potensielle arbeidsevne, sier Røed. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2