Forsinkelse og underskudd i Det norske

Oljeselskapet Det norske sliter med økonomien og med å få i gang produksjonen på Jette-feltet. I andre kvartal viser bunnlinjen et underskudd på hele 217 millioner kroner.

Selskapet sier de viktige prosjektene er i rute, men at de har støtt på tekniske problemer på ett av feltene som bygges ut i Nordsjøen.

– Vi har hatt problemer med å ferdigstille den første produksjonsbrønnen på Jette og må derfor endre brønndesign. Det er for tidlig å si hva dette kan bety for prosjektet, men selskapet opprettholder mål om produksjonsstart i første kvartal 2013, sier administrerende direktør Erik Haugane.

Produksjonen i årets andre kvartal var bare tre firedeler av volumet i samme kvartal i fjor. I tillegg bidro en lavere oljepris til at inntektene falt fra 96 millioner kroner i månedene april til juni 2011 og endte på 70 millioner i år.

Driftsresultatet hadde en enda tydeligere negativ utvikling og endte på 571 millioner kroner i minus, mer enn dobbelt så stort som de 208 millioner røde kronene i andre kvartal 2011. Og før skatt var altså underskuddet på 217 millioner kroner i årets andre kvartal, mot 42 millioner kroner i fjor. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2