forsikring-storm-skader-F - 2.100 skademeldinger etter uværshelgen

Tirsdag hadde forsikringsselskapene fått melding om 2.100 skader etter at uværet Berit herjet langs kysten. Verdien av skadene anslås til 230 millioner kroner.

– Det ser ut til at det er flest næringseiendommer som har blitt skadet av uværet, men det er også mange skader på naust, brygger og fritidshus, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Hun venter at tallet – og den samlede verdien – på skadene etter uværet vil fortsette å stige i dagene som kommer.

FNO administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle norske forsikringsselskaper er medlemmer. I tillegg til skadene som meldes inn til hennes organisasjon, kommer skader på private veier, bruer og annen infrastruktur. Disse skadene er det Statens naturskadefond som dekker.

Gjennom naturskadeforsikringsloven er alle bygninger og løsøre som er forsikret mot brann også forsikret mot naturskader som skyldes stormflo, flom, skred, storm og jordskjelv – og vulkanutbrudd.

– I Norge er de fleste naturskader et resultat av flom eller storm, opplyser Westby og legger til at vi her på berget lenge har vært forskånet for de verste naturskadene. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2