Forserer utbygging av Vestfoldbanen

Regjeringen kobler sammen utbyggingen av dobbeltspor på to strekninger av Vestfoldbanen og sparer flere års byggetid.

Ved å håndtere de to prosjektene i én operasjon blir dobbeltsporet mellom Holm i Sande og Nykirke ved Horten, via en stasjon inne i fjellet ved Holmestrand, ferdig i 2014-2015, fire år før tiden.

Denne løsningen gjør at togene kan passere i 250 kilometers fart. Det blir plass til flere tog på strekningen og forhåpentlig større punktlighet.

– Planleggingen i Jernbaneverket tilsier at dette kan gjøres som ett stort prosjekt, og oppstarten vil skje sommeren 2010. Det å se lengre strekk i sammenheng er helt i tråd med regjeringens tenkning om vei og bane. Det gir rasjonell framdrift og fordyrer praktisk talt ikke, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) til NTB.

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 5 milliarder kroner og inngår i Nasjonal transportplan som ble vedtatt i Stortinget før sommeren. Ekstrakostnadene ligger på rundt 100 millioner kroner. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2