FORNØYD: Jonas Gahr Støre er glad for at SV endelig er om bord. Foto: Torstein Bøe / NTB
FORNØYD: Jonas Gahr Støre er glad for at SV endelig er om bord. Foto: Torstein Bøe / NTB

Forhandlet over pizza og eplejuice

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte forhandlingspartene hjem på pizza, kaffe og eplejuice. Nå er forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i mål.

Støre hadde nær kontakt med forhandlingspartene mens regjeringspartiene forsøkte å bli enige med SV om et revidert nasjonalbudsjett som vil få flertall.

Onsdag hadde han et møte hjemme hos seg, for å jobbe frem enighet.

– Der var Trygve Slagsvold Vedum, Kirsti Bergstø, Kari Elisabeth Kaski og Geir Pollestad, sier statsministeren til TV 2.

Støre mener at mye av rammen for enighet ble landet der.

– Så gjensto det noen justeringer, sier Støre.

Han servert først eplejuice, deretter kaffe.

– Og så ble det jammen bestilt pizza også, gitt, sier Støre.

– Ikke skjedd før

Kommunene får budsjettene kuttet med en halv milliard kroner, kollektivtrafikken får 500 millioner, det blir utvidet tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer og det blir ikke boring i iskanten i år.

– Det har ikke skjedd før at man kan sette den type grenser vi gjør her i dag, sier Kari Elisabeth Kaski i SV.

Hun sikter til at SV og regjeringspartiene er blitt enige om å ikke tillate boring i iskanten i år.

– Fra regjeringens side har det blitt utlyst blokker i den fysiske iskanten i tildeling av TFO-ordringen. De skal ikke gis til oljeselskaper sånn at de kan bore etter olje i iskanten. Det gjelder for i år. Vi trekker det ut, sier Kaski.

Støre: – Veldig fornøyd

Partene er blant annet enige om å ikke øke oljepengebruken sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag, og heller ikke øke skattene.

Avtalen innebærer også at kommunenes tilskuddsordning reduseres med 565,5 millioner kroner, samt at kollektivtrafikken får 500 millioner.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette har jeg jobbet mye med selv, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

Støre er glad for at SV nå stiller seg bak budsjettet.

– Vi får styrket en profil som er bra. Det er et et ansvarlig budsjett, mener han.

Eigil Knutsen, leder av finanskomiteen for Arbeiderpartiet, sier at det viktigste for dem i forhandlingene, var god økonomisk styre.

– Vi vet mange merker de økte prisene på mat, drivstoff og strøm. For noen smerter det veldig. Derfor er vår viktigste jobb nå å sørge for en ansvarlig pengebruk som ikke bidrar til å øke presset på renta, slik at boliglånene til folk ikke blir dyrere enn allerede varsla, sier Knutsen i en pressemelding.

Forhandlet på overtid

SVs krav til regjeringen har blant annet handlet om klima og bistand. Regjeringen har foreslått å bruke fire milliarder fra bistandsbudsjettet på ukrainske flyktninger i Norge, samt å kutte støtte til flere organisasjoner i FN.

2,5 milliarder er nå tilbakeført til bistandsbudsjettet. Man opprettholder momsfritaket på elbiler som koster inntil 500.000 kroner, men endrer dette fra å være en tilskuddsordning gjennom Enova til å bli et reelt momsfritak.

Partene har forhandlet på overtid, etter at det ikke ble oppnådd enighet i forrige uke. Fredag fortalte leder Eigil Knutsen i finanskomiteen til NTB at partene skulle jobbe hver for seg i helgen og møtes igjen mandag.

PRESENTERTE AVTALEN: Kari Elisabeth Kaski, Eigil Knutsen og Geir Pollestad fortalte om rammene for revidert nasjonalbudsjett under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
PRESENTERTE AVTALEN: Kari Elisabeth Kaski, Eigil Knutsen og Geir Pollestad fortalte om rammene for revidert nasjonalbudsjett under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Knutsen har sammen med Senterpartiets Geir Pollestad forhandlet med SVs Kari Elisabeth Kaski siden 23. mai.

Etter at finanskomiteens egne frister ble brutt i forrige uke, har forhandlerne ikke hatt noen annen frist å forholde seg til enn selve behandlingen i stortingssalen nå på fredag. En eventuell avtale må legges fram som forslag i salen samme morgen.

Dette er de enige om

Enigheten inneholder blant annet følgende punkter på til sammen 3,6 mrd:

· Utvikling: Øker utviklingsbudsjettet med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.

· Sosialhjelp: Sosialstønad prisjusteres opp med 3,4 % fra 1. juli, opp fra 1,3 %.

· Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

· Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i iskanten siden tre oljeblokker i iskanten Ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde (TFO står for tildeling i forhåndsdefinerte områder, red.anm.).

· Koronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 frem til første halvår 2022.

· Motorvei: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveisprosjekter.

· Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.

· Ocean Space Centre: prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.

· Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.

· Elbiler: Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.

· AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.

· Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.

Viktige gjennomslag for SV:

· Utvikling: Øker utviklingsbudsjettet med 2,5 milliarder, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn. Reverserer mesteparten av regjeringens kutt.

· Sosialhjelp: For å hjelpe folk med dårlig råd prisjusteres sosialhjelpen opp med 3,4 % fra 1. juli, opp fra 1,3 %.

· Bostøtte: Alle skal ha et trygt hjem også når det blir dyrere å leve. Derfor får flere bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

· Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i Iskanten siden tre oljeblokker i Iskanten Ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde.

· Motorvei: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveisprosjekter. Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken gjør at vi fortsetter den grønne omstillingen og unngår rutekutt i år.

· Elbiler: Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes. Forskning: Vi trygger situasjonen for Forskningsrådet i år og neste år, og øker forskningsbevilgningene med 50 mill. kr.

· AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.

· Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.

· Natur: Økt støtten til skogvern med 50 millioner kroner, økt restaurering av myr med 20 millioner kroner, og sørge for oppstart av utbygging av to laksetrapper i Beiarelva og Vefsna som vil styrke den rødlista villaksen.