NYHETER: Erna Solberg talte til sentralstyret søndag. I den anledning slapp hun også noen nyheter om Høyres alternative budsjett. Foto: Per Haugen / TV 2
NYHETER: Erna Solberg talte til sentralstyret søndag. I den anledning slapp hun også noen nyheter om Høyres alternative budsjett. Foto: Per Haugen / TV 2
Høyres alternative budsjett:

Foreslår skattekutt

Vil også øke barnetrygden med 3000 kroner.

Saken oppdateres.

På tirsdag skal Høyre levere sitt alternative forslag til statsbudsjett. Under søndagens tale til sentralstyret lettet Høyre-leder Solberg litt på sløret.

Blant annet foreslår de det hun kaller et skattelette som, ifølge partiets egne beregninger, ville gitt en familie med to voksne og to barn under 18 år 8000 kroner mer å rutte med.

– Prisveksten er den største utfordringen folk møter i dag, sa Solberg.

Tusenlapper

Skattelettene Høyre foreslår går ut på følgende:

  • Øke personfradraget for alle med 5000 kroner.
  • Øke minstefradraget med ti prosentpoeng for arbeid og trygd.
  • Øke barnetrygden med 3000 kroner i året for barn 0-18 år.

– Dette kompenserer naturlig nok ikke for alle ekstrautgifter folk og familier har. Men det er et bidrag til at flere skal klare seg bedre enn de ellers ville gjort, sa Solberg.

Den sittende regjeringen la i oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Nå er vi inne i sesongen der partier legger frem sine alternative budsjetter – og lekker opplysninger i dagene og ukene før.

I regjeringens eget budsjett vil skatt på inntekter under 750.000 kroner reduseres, mens den økes for inntekter over 750.000 kroner.

Under den forrige Solberg-regjeringen ble det også gjennomført skattekutt. Den gang kritiserte opposisjonen Høyre-regjeringen for å gi størst kutt til de rike.

Kritiserer regjeringens budsjett

Solberg brukte god tid på å snakke om følgene av koronapandemien, og prisstigningene som følge at Putins krig i Ukraina. Så gikk hun til angrep på regjeringens foreslåtte statsbudsjett.

– Det er ikke alt som skyldes krig eller store ukjente utgifter, sa Solberg.

Hun ramset opp det rekordstore jordbruksoppgjøret, oppløsning av nye fylker og motvillighet til å bruke den såkalte ABE-reformen til å effektivisere offentlig sektor.

– Dette er ikke «uventede kostnader». Dette er dårlige prioriteringer. Dette er politiske valg, som regjeringen har gjort fremfor å gjøre hverdagen lettere for for eksempel barnefamilier, sa Solberg.

TV 2 har spurt regjeringen om de vil kommentere Høyres utspill og forslag.

– Dette er bare et utspill, og Høyre sier ikke noe om hvem som skal betale regningen for forslagene deres. Det er umulig å kommentere før vi har sett helheten, også hvor Høyre skal hente pengene fra, svarer statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet in en e-post.