BLE DREPT: Birgitte Tengs (17) ble drept på Karmøy i 1995. I desember i fjor åpnet Agder lagmannsrett for endelig frifinnelse av fetteren til offeret, som først ble dømt for drapet. Foto: Privat
BLE DREPT: Birgitte Tengs (17) ble drept på Karmøy i 1995. I desember i fjor åpnet Agder lagmannsrett for endelig frifinnelse av fetteren til offeret, som først ble dømt for drapet. Foto: Privat

Foreldrene til Birgitte Tengs mener det er for tidlig å frifinne fetteren

Agder lagmannsrett åpnet nylig for frifinnelse i den sivile saken mot fetteren til Birgitte Tengs (17). Nå motsetter foreldrene til Birgitte Tengs seg dette, fordi de mener det er prematurt.

– De motsetter seg gjenopptakelse av den sivile dommen mot fetteren, sier fetterens advokat Arvid Sjødin til TV 2.

Selv om fetteren til Birgitte Tengs ble frikjent i lagmannsretten i 1998 har han hatt en sivilrettslig dom hengende over seg siden.

Etter at politiet pågrep og siktet en 51 år gammel mann for å stå bak drapet på Birgitte Tengs, åpnet lagmannsretten i desember for full frifinnelse av fetteren.

Partenes frist for å komme med sine eventuelle innsigelser til dette, er i dag.

I sitt prosesskriv til Agder lagmannsrett skriver bistandsadvokat John Christian Elden på vegne av Tengs' foreldre at de mener begjæringen om gjenopptakelse av den sivile dommen er prematur.

Imidlertid skriver han følgende:

«De oppgitte motparter vil imidlertid ikke motsette seg at saken tas opp på nytt dersom det skulle være et tilstrekkelig faktisk grunnlag til stede for at det er påvist en annen gjerningsmann. I et slikt scenario vil det også være naturlig at det avsies frifinnende dom uten ny bevisgjennomgang og ankeforhandling for lagmannsretten».

Fetterens far reagerer

Det står videre at de ikke vil motsette seg at saken tas opp på nytt «dersom det skulle være et tilstrekkelig faktisk grunnlag til stede for at det er påvist en annen gjerningsmann».

Foreldrenes andre bistandsadvokat, Erik Lea, sier følgende til TV 2:

– Fra det tidspunktet da det ble tatt ut siktelse (51-åring som nå sitter i varetekt, jour. anm), har jeg vært tydelig på at mine klienter er enige i at det er stor sannsynlighet for at de har tatt feil, og det står de ved. Men de vil være sikre, og vi er ikke sikre enda, sier han.

Faren til fetteren, Jakob, reagerer kraftig på den siste utviklingen i saken.

– Jeg skjønner ikke hvordan dette går an. Å samtidig påberope seg at vi lever i en rettsstat. Dette kan umulig være en rettsstat, sier Jakob til TV 2 tirsdag kveld.

Da en 51 år gammel mann fra Haugalandet ble siktet for drapet i september i fjor, ble fetterens sak begjært gjenåpnet på nytt av hans forsvarer, Arvid Sjødin.

Den siktede 51-åringen nekter straffskyld.

Politiet: – Ute av saken

Siden da har politiet bekreftet en gang for alle at fetteren er helt ute av den nye etterforskningen, og i desember svarte Agder lagmannsrett på gjenåpningsbegjæringen, der de åpner for frifinnelse i den sivile saken.

I svaret til partene skrev førstelagmann, Dag Bugge Nordén, at det har vært «en betydelig utvikling» siden retten avslo den forrige begjæringen i mai 2020.

Samtidig fikk Tengs' foreldres bistandsadvokater frist frem til tirsdag med å svare lagmannsretten.

John Christian Elden skriver i prosesskrivet som TV 2 har fått tilgang til «at en opprettholdelse av dommen mot den begjærende part vil være i strid med den allmenne rettsoppfatning dersom en annen person dømmes for å ha forvoldt Birgitte Tengs sin død, jfr skl § 3-5 siste ledd, er det imidlertid vanskelig å være uenig i.»

Likevel mener Elden og hans klienter at man må vente med gjenopptakelse til en annen person er dømt for drapet.

– At Birgittes foreldre er forvirret, det har jeg full forståelse for, men de har to bistandsadvokater som skal ivareta deres interesser. Det gjør de ikke i denne saken, sier Jakob til TV 2 etter at han ble kjent med innholdet i brevet.

– Plikt å bekjempe urett

Det er nå snart 25 år siden fetteren tilstod drapet, men det skjedde etter at han ble utsatt for isolasjon, press og bruk av avhørsmetoder som har fått skarp kritikk.

Fetteren trakk tilståelsen, men han ble likevel dømt i tingretten i 1997. Året etter ble han frikjent i lagmannsretten, men ble dømt til å betale erstatning til offerets etterlatte.

Erstatningskravet ble senere ettergitt, men den sivilrettslige dommen har blitt stående. Dermed har ikke fetteren følt seg hundre prosent renvasket til tross for frifinnelsen i lagmannsretten.

– Så vidt jeg vet, når en avlegger juridisk embetseksamen så er en plikt til å bekjempe urett med rett. I dette tilfelle vet advokatene godt hva som er sannheten, sier fetterens far videre.

Vært sikre i alle år

Saken har skapt dype sår i lokalsamfunnet og mellom Birgittes foreldre og fetterens familie.

I alle år har foreldrene følt seg trygge på at dommen mot fetteren i Karmsund herredsrett var korrekt.

Når politiet nå har tekniske bevis som de mener peker sterkt i retning av en annen mann, har ting endret seg.

I et intervju med Haugesunds avis for en uke siden, forteller Birgittes far, Torger Tengs, at de nå er i tvil.

– Hvis det ikke er fetteren som har gjort det, tenk på alt som har gått galt. Absolutt alt har gått galt. Fra politiet begynte med å ta han inn, forsvareren som ikke var til stede som han skulle ha vært i avhørssituasjonen, tingretten her i Haugesund, Statsadvokaten, Riksadvokaten, sier han til lokalavisen.