NAV ØKer BARNEBIDRAG til samværssabotører:

Foreldre reiser gruppesøksmål mot staten etter omstridt NAV-praksis

Flere titalls foreldre vil prøve NAV-praksis for domstolen og et advokatfirma utreder nå gruppesøksmål og erstatningskrav mot staten. En rekke juseksperter ber barne- og familieministeren sikre grundigere avklaring av omstridt NAV-praksis.

- Nå arbeider vi med å avklare hvorvidt NAV-praksis er i tråd med lovgivers intensjon hva gjelder bidragsreglene, og deretter så ønsker vi å fremme et massesøksmål, sier Marie Sølverud i Advokatfirmaet Sølverud.Et massesøksmål vil omhandle et potensielt erstatningsansvar for alle samværsforeldre som har betalt for mye i bidrag.- Og disse har samtidig vært utsatt for samværssabotasje hvor de ikke har fått se barna sine, men har likevel betalt fullt bidrag som om de ikke hadde en