Illustrasjonsbilde: Personalsjefen i Oslo kommune mener fastleger unnlater for ofte å gi en vurdering av hva den sykmeldte faktisk kan gjøre i jobben.  (Foto: illustrasjonsfoto/AFP)
Illustrasjonsbilde: Personalsjefen i Oslo kommune mener fastleger unnlater for ofte å gi en vurdering av hva den sykmeldte faktisk kan gjøre i jobben. (Foto: illustrasjonsfoto/AFP)

Forbrukerrådet klager på dårlig pasientsikkerhet

Hevder bedre rutiner kunne hindret alvorlige skader og dødsfall.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet skriver Forbrukerrådet at det er for store regionale forskjeller på pasientsikkerheten i norsk helsevesen.

Dessuten etterlyses konkrete og etterprøvbare mål.

– Skal pasientsikkerheten være en prioritet i norsk helsevesen, må man opprette og samordne mål som er etterprøvbare, mener regiondirektør i Forbrukerrådet Terje Kili.

Direktøren hevder at svak pasientsikkerhet medfører at pasienter hver uke utsettes for uheldige hendelser som i mange tilfeller medfører alvorlig skader og i noen tilfeller dødsfall.

– Dette er hendelser som med noe større bevissthet og systematikk kunne vært unngått, sier Kili, som også sitter som medlem i Pasientskadenemnda.

Brevet er en reaksjon på rapporten ”Pasientsikkerhetsarbeidet i norske sykehus”, publisert av Kunnskapssenteret for helsesektoren.

Rapporten viser av det bare var tre av de 28 undersøkte helseforetakene som hadde pasientsikkerhet som eget punkt i sin strategi. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2