Følte seg tvunget til å skrive ut slankemedisin

Mange pasienter har fått utskrevet Ozempic på blå resept på feil grunnlag. Legene selv skylder blant annet på pasientene.

KONTROLL: Helfo har gjennomført en større kontroll av norske legers utskriving av diabetesmedisinen Ozempic. Foto: Aage Aune / TV 2
KONTROLL: Helfo har gjennomført en større kontroll av norske legers utskriving av diabetesmedisinen Ozempic. Foto: Aage Aune / TV 2

Det kommer frem etter at Helfo har gjennomført en større kontroll blant norske leger.

I kontrollen ble ti leger trukket ut, og utskriving for ti pasienter fra hver lege ble dokumentert.

Bakgrunnen for kontrollen var at slagstall og utgifter knyttet til refusjon av Ozempic har blitt langt høyere enn ventet.

Brøt reglene

Konklusjonen viser at legene som ble trukket ut, ikke har forholdt seg til reglene for å gi diabetesmedisinen Ozempic på blå resept.

– Når leger ikke følger regelverket, bidrar det til å undergrave systemet vi har. Det i seg selv er alvorlig, sier seksjonssjef for Helfo kontroll, Ole Trapness, til TV 2.

Det var VG som omtalte rapporten først.

Ozempic er en diabetesmedisin, og brukes hovedsakelig av pasienter med diabetes type 2.

Men fordi en av bivirkningene er vektreduksjon, har den også blitt populær for bruk til fedmebehandling.

Brukes den til slanking, er det pasientene selv og ikke staten som må ta regningen. Det er også legenes ansvar å følge opp pasienten.

– Nærmest en bestilling

I forbindelse med kontrollen, har flere av legene forklart hvorfor de har brutt kriteriene.

Der kommer det blant annet frem at legene ikke følte at de hadde noe annet valg, enn å skrive ut medisinen.

«Pasienten har et sterkt ønske om Ozempic, og legen opplever det nærmest som en bestilling», forklarer de.

Leder av Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier at de er opptatt av at pasientene skal få god oppfølging og behandling.

– Vi vet at presset fra pasientene kan være massivt. Men selv om det kan være gode medisinske indikasjoner for å forskrive en behandling, må legene forholde seg til regelverket, sier Klev.

FØLGER OPP: Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev sier at de jobber målrettet for at leger ikke skal mistolke regelverket. Foto: Martin Leigland / TV 2
FØLGER OPP: Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev sier at de jobber målrettet for at leger ikke skal mistolke regelverket. Foto: Martin Leigland / TV 2

Skylder på prisen

I tillegg til presset fra pasientene, oppgir legene også den høye prisen som en årsak.

«Pasienten er i en sosioøkonomisk situasjon hvor tilgangen på legemiddelet må være på blå resept for at pasientene skal ha mulighet til å gjennomføre behandlingen», står det i rapporten til Helfo.

Klev understreker flere av årsakene legene trekker frem er forståelig.

– Men det er ikke grunnlag for å omgå regelverket. Da må en heller vurdere hvit resept, sier han.

– Betydelig andel feil

Trapness i Helfo sier at kontrollen var både målrettet og risikobasert.

– Utvalget av leger er ikke tilfeldig. Men analysene våre kan tyde på at det er en betydelig andel feil blant andre også, sier han.

Klev i Allmennlegeforeningen sier at de stadig jobber for at norske leger ikke skal være i tvil over hvem som har krav på å få dekt Ozempic av staten.

– Vi har allerede sendt ut ekstra informasjon til våre medlemmer om regelverket rundt denne medisinen for å forhindre feilforskriving.

De ti legene som ble kontrollert har fått pålegg om å endre sin praksis.

– Det vil være aktuelt å gjennomføre oppfølgingskontroller, om det er behov for det, sier Trapness.