Folket flykter fra Kirken

Den norske kirke tappes for medlemmer. Om fallet fortsetter i samme tempo som i dag, vil aktive kirkegjengere være borte i løpet av 30 år.

Gruppen som uten forbehold sier at de ikke tror på Gud, har nesten doblet seg, fra 10 til 18 prosent, skriver Aftenposten. Andelen aktive kirkegjengere, altså gruppen som går i kirken månedlig eller oftere, er redusert med mer enn en tredel fra 11 til 7 prosent. Det viser tall magasinet STREK har samlet inn.

Pål Ketil Botvar, forsker ved Kirkeforskning (KIFO) ga, sammen med Ulla Schmidt i 2010 ut boken «Religion i dagens Norge: mellom sekularisering og sakralisering». Han mener at tallene er alarmerende fra et kirkelig synspunkt.

- Men bildet er nok ikke så entydig som det kan fremstå som. Blant annet ser vi at flere forlater Kirken og går til andre former for religiøs tro, som for eksempel nyreligiøsitet. Likevel er det klart at dette som helhet er et uttrykk for en sekulariseringsprosess, sier Botvar til Aftenposten.

Et annet trekk som Botvar trekker fram i boken, er hvordan den religiøse passiviteten har flyttet seg aldersmessig. Mens det før var de unge som sto for frafallet, er det nå gruppen fra 55 til 65 år som leder an.

- Denne gruppen er vaksinert mot religiøsitet, sier Botvar. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2