UVANLIG: Daglig leder Per Carlsson ved Apotek 1 på Frogner har aldri opplevd å få så mange spørsmål om influensavaksine allerede i starten av september. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
UVANLIG: Daglig leder Per Carlsson ved Apotek 1 på Frogner har aldri opplevd å få så mange spørsmål om influensavaksine allerede i starten av september. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
Influensavaksine:

Folk strømmer til apotekene og setter seg på venteliste

Aldri før har apotekene fått så mange henvendelser, så tidlig, fra folk som ønsker å ta influensavaksine. Nå spås ny rekord.

Forkjølelses- og influensavirus sprer seg blant befolkningen igjen, etter drøye to år hvor vi har hatt aller mest fokus på koronaviruset.

Bare den siste uken har antall tilfeller av luftveissymptomer økt med 14 prosent. Og influensaen er definitivt tilbake, melder FHI.

Det er tydelig at folk er lei av å være syke og vil beskytte seg. Aldri før har apotekene fått så mange henvendelser, så tidlig på året, fra folk som ønsker influensavaksine. Samtidig er apotekhyllene utsolgt for flere typer hostesaft.

Uvanlig stor pågang

Ved Apotek 1 på Frogner i Oslo renner folk inn med det samme spørsmålet.

– Pågangen er uvanlig stor, sier daglig leder Per Carlsson til TV 2.

PÅGANG: Uvanlig mange strømmer til apotekene og ønsker influensavaksine. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
PÅGANG: Uvanlig mange strømmer til apotekene og ønsker influensavaksine. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Allerede da vi bladde om til september på kalenderen, begynte farmasøytene i landets apotek å merke presset.

– Mange av våre 450 apotek melder at langt flere enn vanlig har vært innom og etterspurt influensavaksine allerede, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1.

FHI opplyser at de ikke sender ut influensavaksiner før de tre første ukene i oktober. Farmasøytene rundt i landet setter det første stikket 3. oktober.

– Vi er glad for at så mange allerede etterspør vaksinen, men per nå er vi nødt til å sette folk på venteliste, sier Carlsson.

I fjor var dette apoteket blant de som som satte flest influensavaksiner i landet. Enkelte dager satte de 75 vaksiner hver eneste dag.

Endrede holdninger

Etter vel to år med pandemi, og mange vaksinestikk, skulle man gjerne tro at vi er litt avventende til vaksiner. Men tvert i mot.

– Pågangen overrasker meg virkelig. Men ingenting er bedre enn at mange vil beskytte seg, sier Carlsson.

FØRSTE STIKK: FHI anbefaler at influensavaksinen settes mellom oktober og desember. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
FØRSTE STIKK: FHI anbefaler at influensavaksinen settes mellom oktober og desember. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Han tror at pandemien har gjort noe med måten vi tenker på.

Tidligere var det flest eldre og sårbare grupper som tok influensavaksinen. Men de som oppsøker apotekene nå, og setter seg på venteliste, er i alle aldersgrupper.

– Under pandemien satt vi alle hjemme for å beskytte gamle og syke. Jeg tror den tankegangen har satt seg i befolkningen, at mange nå vil ta influensavaksinen for å beskytte fellesskapet, sier farmasøyten.

900 dødsfall

Vanligvis får mellom fem og ti prosent av befolkningen influensa i løpet av en vintersesong.

Nærmere 1,6 million mennesker her i landet tilhører grupper med økt risiko for sykehusinnleggelse på grunn av influensa.

I et normalår kan rundt 900 dødsfall knyttes til influensa i Norge.

ENDRET FOKUS: Farmasøyt Per Carlsson tror pandemien har endret manges tankegang, til at de nå vil vaksinere seg for fellesskapet. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
ENDRET FOKUS: Farmasøyt Per Carlsson tror pandemien har endret manges tankegang, til at de nå vil vaksinere seg for fellesskapet. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Influensa er et stort problem, og enkelte kan bli skikkelig syke og i verste fall dø. Derfor er det viktig at vi er bevisste og gjør de tiltakene vi kan, sier Carlsson.

– Det vil bli en epidemi

I fjor ble det satt ny vaksinerekord her til lands. FHI og apotekene meldte da at aldri før hadde flere nordmenn vaksinert seg mot influensa, selv om influensasmitten i fjor var på et svært lavt nivå.

I vinter blir nok smittebildet helt annerledes.

Smitteverntiltakene under koronapandemien har gitt redusert immunitet mot flere virus og bakterier, FHI er derfor bekymret for en overbelastning av helsetjenestene.

FHI er også sikre på at flere enn vanlig vil bli smittet av influensa i vinter.

– Vi er sikre på at influensaen vil gi en epidemi denne vinteren, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland i FHIs avdeling for smittevern og vaksine.

EPIDIMI PÅ VEI: Etter redusert immunitet i befolkningen er FHI sikre på at influensaen vil gi en epidemi i vinter, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland. Foto: FHI
EPIDIMI PÅ VEI: Etter redusert immunitet i befolkningen er FHI sikre på at influensaen vil gi en epidemi i vinter, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland. Foto: FHI

Ber folk vente

Det eneste de er usikre på er hvor omfattende epidemien blir.

– Det er noe usikkerhet knyttet til om influensaen vil følge vanlig mønster som tidligere år, eller om den påvirkes av covid som i fjor. Det vil si at vi både kan få en sen bølge, som i Norge i fjor, eller en tidlig bølge, som i Sverige i fjor, sier Rydland.

Men hun oppfordrer folk til å smøre seg med tålmodighet.

– Det er ingen indikasjon på at influensaen er på vei opp nå, så det er ingen grunn til å begynne å vaksinere seg allerede. Effekten av influensavaksine avtar over tid, så å vaksinere for tidlig vil kunne være uheldig dersom influensaepidemien skulle komme i mars eller senere, sier hun.

Smittevernrådgiveren minner om at det beste tidspunktet for å starte vaksinasjon er mellom oktober og november.