flyktninger-kommuner - IMDi: Flere flyktninger enn på flere år venter på bolig

Behovet for å bosette flyktninger i norske kommuner er nå større enn på flere år, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Direktoratet ber derfor kommunene skaffe bolig til 2.000 flere flyktninger i år.

Behovet for å bosette flyktninger i år er større enn tidligere antatt, mener IMDi. Direktoratet peker på følgende to årsaker: Flere av asylsøkerne som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov enn før, og fyller dermed vilkårene for flyktningstatus. Dessuten fatter Utlendingsdirektoratet (UDI) vedtak raskere enn før.

For inneværende år var kommunene blitt bedt om å bosette 6.700 flyktninger. Kommunene sa ja til å bosette 5.500 av disse.

– Samtidig har behovet for å bosette flyktninger økt. Derfor anmoder IMDi nå kommunene om å bosette 2.000 flere flyktninger i 2012. Basert på nye prognoser har Nasjonalt utvalg for mottak og bossetting besluttet at kommunene skal anmodes om å bosette 9.200 flyktninger i 2013, opplyser IMDi.

Selv om IMDi ønsker at kommunene rydder rom til flere flyktninger, gir direktoratet ros for arbeidet kommunene har gjort de siste årene.

– Det gjelder særlig bosetting av enslige mindreårige flyktninger, som skjer raskere enn før. Det er nå kun 42 enslige mindreårige som ikke har fått tildelt kommuneplass, opplyser IMDi. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2