Regnværet i gang på Østlandet:

Flom- og skredfare flere steder

Regnværet har igjen lagt seg over Østlandet. Kraftig økning i vannføringen kan bli kritisk, ifølge NVE.

FLOM: Glommavassdraget har økt vannstand etter ekstremværet Hans. Foto: Frederik Ringnes / NTB
FLOM: Glommavassdraget har økt vannstand etter ekstremværet Hans. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Tirsdag ettermiddag er det ventet styrtregn i deler av de flomutsatte områdene på Østlandet.

Gult farevarsel er sendt ut for deler av området. Det er usikkert akkurat hvor de mest intense bygene vil treffe, ifølge Meteorologene.

– Når det gjelder den kraftige nedbøren er det utover ettermiddagen og kvelden vi venter det, sier hydrolog Harald Songe i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til TV 2.

Oppdaterte farevarsel

I de store elvene og innsjøene er vannføringen stort sett på vei ned. Unntaket er Tyrifjorden som vil stige frem til torsdag.

– Vi venter at styrtregnet treffer et område der terrenget er dyvått allerede, og at det enkelte steder kan bli småproblemer i mindre elver og vassdrag.

NVE har oppdatert farevarslene for flom og jordskred tirsdag ettermiddag.

Det er sendt rødt varsel om flom for nedre deler av Drammensvassdraget, og oransje nivå for resten av vassdraget. For Mjøsa og deler av Glomma er det også oransje nivå.

I deler av Innlandet og Viken er det dessuten stor jord- og flomskredfare. Nedbøren kommer i stor grad som byger.

– Kan være kritisk

Ifølge NTB vil områdene rundt Mjøsa trolig få mest nedbør, men nøyaktig hvor de kraftigste bygene kommer, er usikkert.

Meteorologene opplyser at det lokalt kan komme opp mot 20 millimeter nedbør på en time.

Det kan komme opp mot 20 millimeter på en time lokalt, ifølge meteorologene, som har sendt ut gult farevarsel
for styrtregn.

– Det betyr at der bygene treffer lokalt, kan små vassdrag plutselig få kraftig økning i vannføringen. Det kan være kritisk noen steder, sier vakthavende hydrolog Elin Langsholt til NTB.

– Det er veldig vått overalt. Får vi plutselig vannføringsøkning i en liten elv, så kan det jo fort medføre utglidninger og ras.

Rammer togtrafikken

Regnværet tirsdag ettermiddag rammer togtrafikken på Østlandet. I Eidsvoll er det færre spor i bruk på grunn av flom, og reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

– Dette vil ta tid, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Toglinjer som kan påvirkes:

  • Dovrebanen RE10: Drammen – Oslo S – Lillehammer
  • Gardermobanen R12: Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll
  • Vestfoldbanen RE11: Skien – Oslo S – Eidsvoll