Flertall for luftkabel blant høringsuttalelser

Alternativet med luftkabel mellom Sima og Samnanger får støtte fra de fleste av de som fram til nå har levert sin høringsuttalelse om kraftledningen i Hardanger.

Natt til tirsdag gikk fristen for å komme med en uttalelse om utvalgsrapportene knyttet til sjøkabelalternativet ut. Blant de 31 som har kommet med sine uttalelser, er det flertall for luftkabler, mens det er dødt løp mellom sjøkabel og det såkalte tredje alternativet, skriver Nationen.

Det tredje alternativet består av oppgradering av det eksisterende linjenettet kombinert med utbygging av fjernvarme og stimulering til lokal kraftproduksjon.

Organisasjonen Bevar Hardanger går inn for det tredje alternativet med sjøkabel som alternativ løsning, mens miljøstiftelsen Zero nå er positiv til både sjøkabel og luftkabel.

Eidfjord og Samnanger kommune aksepterer luftspenn, mens Ulvik og Bergen ønsker sjøkabel sammen med Hardangerrådet, som omfatter sju kommuner i Hardanger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2