UTFORDRINGER: Sommerbemanning og høye ulykkestall, sammen med flere koronainnleggelser, skaper kapasitetsproblemer for flere sykehus. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
UTFORDRINGER: Sommerbemanning og høye ulykkestall, sammen med flere koronainnleggelser, skaper kapasitetsproblemer for flere sykehus. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Flere sykehus har kapasitetstrøbbel

Flere sykehus opplever stor pågang, samtidig som ferieavviklingen fører til mindre ressurser. I Oslo og Trondheim er kapasiteten nesten sprengt.

Sommermånedene er ofte travle for Oslo universitetssykehus (OUS).

Poliklinikker stenges, store deler av sengepostene gjør det samme, men pasientene strømmer til.

– Det er klart det er hektisk. Vi jobber hardt for å få det til å gå rundt, sier Jens Christian Holmberg, sykepleier og seksjonsleder ved akuttavdelingen på OUS.

I løpet av sommerhalvåret er det naturligvis økt aktivitet utendørs blant nordmenn.

– Dette fører til flere ulykker og traumer, forklarer Holmberg.

En annen faktor som påvirker er covid-19. Holmberg legger ikke skjul på at dette preger sykehusinnleggelsene merkbart.

– Den siste uken har det vært en økning i innleggelser av covid-pasienter. Det er det som gjør at det blir krevende, sier han.

INNLEGGELSER: Covid-19-viruset er fortsatt en utfordring ved flere sykehus. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2
INNLEGGELSER: Covid-19-viruset er fortsatt en utfordring ved flere sykehus. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Kapasiteten er ganske sprengt

Onsdag varslet FHI at sykehusene må belage seg på flere innleggelser fremover.

På Ullevål sykehus i Oslo får de inn rundt 40 koronapasienter hver uke.

– Utfordringen spesielt her på Ullevål er mangel på enerom. Nå kommer det mange covid-pasienter som trenger det, og det er ikke lett for oss å få til, sier Holmberg.

Enerom er strengt nødvendig når sykehuset har koronapasienter, der isolat er et krav.

Den siste tiden har det også blitt lagt inn en del pasienter med ulike skader og diagnoser, som samtidig har hatt korona.

– Kapasiteten er ganske sprengt, spesielt på medisinsk klinikk som tar vare på de fleste av disse pasientene. Der er det ikke god plass, slår Holmberg fast.

ENEROM: Mangel på enerom gjør situasjonen vanskelig når det kommer pasienter med covid-19. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2
ENEROM: Mangel på enerom gjør situasjonen vanskelig når det kommer pasienter med covid-19. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Forrige uke opplevde OUS en topp i antall innlagte. Da var 56 pasienter lagt inn på ulike sengeposter.

– Det tallet består av to grupper. Den ene gruppen er de som er innlagt på grunn av covid. Den andre gruppen er pasienter som er innlagt av andre årsaker, men har covid. Det fører til en ekstra belastning på grunn av smittevernsrutiner, sier Iver Griner, spesialrådgiver ved kommunikasjonsavdelingen ved OUS.

Vil gå utover enkeltpasienter

Leder for Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, Øyvind Skraastad, peker på at det ikke bare er kapasiteten som er et problem, men også ressurssituasjonen.

– Sommerbemanningen er knapp og vi har ofte en del mangel på spesialsykepleiere. Det er ingen pasienter her som ikke trenger hjelp.

FERIEAVVIKLING: Akuttleder Øyvind Skraastad sier det er vanskelig å ha nok folk til å dekke alle behov om sommeren. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2
FERIEAVVIKLING: Akuttleder Øyvind Skraastad sier det er vanskelig å ha nok folk til å dekke alle behov om sommeren. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Skraastad sier at ferieavviklingen, i tillegg til høye innleggelsestall, vil gå utover enkeltpasienter.

– Tidligere hadde vi et stort innslag av tung intensivmedisin i forbindelse med koronaen. Det tiltrakk seg selvfølgelig mange ressurser og oppmerksomhet. Slik har det ikke vært de siste månedene.

Må utsette operasjoner

Det er ikke bare i Oslo at sykehusene sliter med kapasiteten.

St. Olavs hospital i Trondheim har hevet beredeskapen til gult nivå på grunn av kapasitetsutfordringer, skriver de på sine nettsider.

Sykehuset skriver at den høye tilstrømningen av pasienter, kombinert med et høyt antall utskrivningsklare pasienter, skaper betydelige kapasitetsutfordringer.

– Dette er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien. Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge, sier sykehusdirektør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved i pressemeldingen.

På grunn av situasjonen har sykehuset valgt å sette inn en rekke ekstraordinære tiltak.

– Vi har dessverre vært nødt til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som, etter en medisinsk faglig vurdering, kan vente. Dette er en fortvilet situasjon for pasienter som blir berørt, sier Aasved.

Sykehuset oppretter også ekstraordinære sengeplasser slik at klinikkene kan ta imot flere pasienter for å avhjelpe presset på akuttmottaket.

BEKLAGER: Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital beklager ulempene utsatt behandling medfører. Foto: Gorm Kallestad/NTB
BEKLAGER: Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital beklager ulempene utsatt behandling medfører. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Dette medfører at pasienter kan bli lagt på korridor eller at det legges flere pasienter på rom som egentlig er enerom. Tilsvarende tiltak er også aktuelle på Orkdal, Røros og Fosen.

Økning i antall infeksjoner

På Haukeland univesitetssykehus i Bergen opplever de også at det fylles opp, men situasjonen er så langt håndterbar.

– Vi har god kontroll. Vi skulle gjerne hatt litt bedre operasjonskapasitet nå, for det er mange som skal ha behandling de nærmeste ukene. Våre medarbeidere jobber hardt for å få stille mer kapasitet tilgjengelig, sier viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Clara Gjesdal.

I likhet med Oslo universitetssykehus er ferieavvikling på sykehuset en av årsakene til færre sengeplasser.

GOD KONTROLL: Situasjonen hos Haukeland universitetssykehus i Bergen er håndterbar, ifølge Clara Gjesdal. Foto: Marit Hommedal/NTB
GOD KONTROLL: Situasjonen hos Haukeland universitetssykehus i Bergen er håndterbar, ifølge Clara Gjesdal. Foto: Marit Hommedal/NTB

Gjesdal forteller at antall ulykker og innleggelser varierer, men generelt er det flere ulykker når det er sol og varmt i været.

Én ting skiller dette året fra tidligere år.

– Det må være at det fortsatt er covid-pasienter og andre infeksjonspasienter innlagt, i tillegg til det som vanligvis kommer om sommeren. Det har vært noe økning i antallet infeksjoner, spesialt blant barn. Dette skyldes nok at vi ikke har vært eksponert for virussykdommer de siste årene, forteller Gjesdal.

TV 2 har også vært i kontakt med Stavanger universitetssjukehus og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Begge sykehusene peker på en krevende situasjon, men forteller at de følger situasjonen tett, og vil ved behov iverksette nødvendige tiltak for å sikre kapasitet til pasientene som trenger det.