BEKYMRET: Statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete, melder om et økende antall henvendelser fra foreldre i forbindelse med lærerstreiken. Foto: Berit Roald / NTB
BEKYMRET: Statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete, melder om et økende antall henvendelser fra foreldre i forbindelse med lærerstreiken. Foto: Berit Roald / NTB

Flere streikehenvendelser: – Det er en uro

I tre måneder har det vært lærerstreik i Vestland fylke. Nå melder Statsforvalteren om økende uro – og antall henvendelser fra kommuner og foreldre.

Det er nå tre måneder siden lærerstreiken brøt ut. Det er den lengste lærerstreiken vi har sett i Norge, og Vestland fylke har vært rammet lengst.

Statsforvalter i Vestland, Liv Signe Navarsete, melder nå om en sterk uro fra både fylket og foreldre.

– Det er snakk om konsekvenser som strekker seg fra det faglige til det sosiale og psykososiale, sier hun.

– Og det er selvsagt en uro for konsekvensene dette kan ha for enkeltelever, ved at de ikke får møte på skolen og ha de daglige rutinene som er viktige for at barn og ungdom skal fungere godt, fortsetter hun.

Antall henvendelser har økt kraftig de siste dagene.

Tirsdag sendte Statsforvalteren et brev til Utdanningsdirektoratet med informasjon de har samlet inn fra kommune og fylkeskommune.

– Det er vanskelig når en ikke får den retten til undervisning som man har, sier Navarsete.

Hun oppgir at det særlig er tre punkter det meldes inn om:

  • Uro for manglende læring
  • Uro for svakt vurderingsgrunnlag for å sette sluttkarakterer
  • Uro for den sosiale og psykososiale påvirkningen

Ber partene «anstrenge seg»

Over 100.000 elever går på en skole som nå er rammet av lærerstreiken. Statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet har i oppgave å undersøke hvilke følger dette får.

De rapporterer videre til blant annet Kunnskapsdepartementet.

– Det er en alvorlig situasjon nå, med mange elever som ikke får gå på skolen hver dag, som de burde gjort, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til TV 2.

BESKJED TIL PARTENE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ber partene i lærerstreiken jobbe for å finne en løsning. Foto: Javad Parsa / NTB
BESKJED TIL PARTENE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ber partene i lærerstreiken jobbe for å finne en løsning. Foto: Javad Parsa / NTB

Hun kommer med en sterk oppfordring til partene – KS og Utdanningsforbundet.

– Jeg håper de anstrenger seg for å komme sammen og finne en løsning, sånn at vi kan få en slutt på streiken.

– Opplever du at de anstrenger seg?

– Det er ikke opp til meg å karakterisere om de anstrenger seg eller ikke, men jeg sender en veldig tydelig oppfordring fra meg til dem om å prøve å finne en løsning, sier Brenna.

Hvor smertegrensen for sektoren ligger, og om det blir aktuelt for staten å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, vil ikke kunnskapsministeren svare på.

– Jeg kommer ikke til å spekulere i hvor det går grenser eller når staten vil foreta seg noe, beskjeden er fortsatt helt tydelig fra meg. Partene eier konflikten og de sitter med løsningen, og det er de som kan sørge for at elevene får komme tilbake på skolen, sier Brenna.