IKKE POPULÆR: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får kritikk fra flere ordførere etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Foto: Frode Sunde / TV 2
IKKE POPULÆR: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får kritikk fra flere ordførere etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Foto: Frode Sunde / TV 2

Flere rødgrønne-ordførere misfornøyde med statsbudsjettet

Flere av regjeringspartienes egne ordførere frykter at forslaget til statsbudsjett for 2023 vil føre til store kutt i kommunene: – Mangler titalls millioner, sier Tromsø-ordfører.

Flere av ordførerne TV 2 har snakket med er skuffet over budsjettforslaget.

Noen av dem fortviler over skatteøkningene for næringslivet. Andre sier budsjettet er for stramt, og mange er fremdeles kritiske til grunnrenteskatten på havbruk- og kraftvirksomhet.

Toralf Heimdal (Sp) er ordfører i Bardu. Han er ikke i tvil om at det blir krevende å få kommunebudsjettet til å gå opp.

– Vi hadde et tøft år i fjor, og får nok et tøft år neste år, sier Heimdal til TV 2.

– Mangler titalls millioner

TØFT: Ordfører Toralf Heimdal er i gang med kommunens budsjettarbeid, og mener det ikke er noen tiltak i statsbudsjettet som treffer Bardu kommune positivt. Foto: Nils Ole Refvik
TØFT: Ordfører Toralf Heimdal er i gang med kommunens budsjettarbeid, og mener det ikke er noen tiltak i statsbudsjettet som treffer Bardu kommune positivt. Foto: Nils Ole Refvik

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 milliarder kroner for å dekke øke demografikostnader.

Veksten blir fordelt med 1,7 milliarder kroner til kommunene og 0,9 milliarder kroner til fylkeskommunene.

Men høyere renter og prisveksten spiser opp økningen i frie inntekter som kommunene fikk i statsbudsjettet, mener Heimdal.

– Rammene for kommunesektoren er for smale i forhold til de krav som stilles til oss som kommuner, og våre oppgaver, sier Heimdal.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) tviler på regjeringens anslag, og vil lene seg på sine egne når kommunen skal lage sitt budsjett.

– Hvis regjeringens anslag på skatteinntekter slår til, så mangler vi mange titalls millioner for å få budsjettet til å gå opp, sier Wilhelmsen.

FOR STRAMT: Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen er ikke i tvil om at statsbudsjettforslaget er alt for stramt. Foto: Terje Pedersen
FOR STRAMT: Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen er ikke i tvil om at statsbudsjettforslaget er alt for stramt. Foto: Terje Pedersen

– Dårlig Sp-politikk

Wilhelmsen er heller ikke helt tilfreds med samferdselsbudsjettet og håper SV kommer til unnsetning i forhandlingene med regjeringen.

– Nivået på bevilgningene til byvekstavtalen holder ikke i forhold til det vi trenger. Det er bare belønningsmidler og noe kompensasjon for å kunne gi billigere kollektivpriser, men det er ikke nok til bygge nok gang- og sykkelveier, sier Tromsø-ordføreren.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (Sp) i Lyngen kommune, mener distriktene i Nord-Norge er nedprioritert av regjeringen.

FOR MYE SKATT: Lyngen ordfører, og Farmen deltaker, Dan-Håvard Johnsen, frykter skattene vil skremme næringslivet unna distriktene. Foto: Anton Soggiu
FOR MYE SKATT: Lyngen ordfører, og Farmen deltaker, Dan-Håvard Johnsen, frykter skattene vil skremme næringslivet unna distriktene. Foto: Anton Soggiu

– Man tillater å flytte Bodø flyplass et par hundre meter for mange milliarder, fremfor å prioritere samferdselen i distriktene. Det er dårlig Senterparti-politikk, sier Johnsen og viser til prosjektet Ny by - Ny flyplass.

Frykter fraflytting

Lyngen-ordføreren frykter også at økte skatter for næringslivet vil føre til at flere flytter fra distriktet.

– Om man ikke har jobb til folk, som næringslivet skal stå for, er det ikke så mange som kan bo her uansett, sier Johnsen.

Han sier at uten næringsaktører i Lyngen, så kan de like godt legge ned.

– Vi har hatt god dialog med oppdrettsselskap som har ønsket å etablere seg hos oss. De prosjektene har vi fått beskjed om at settes på vent, på grunn av forslaget om grunnrenteskatt, sier Johnsen og legger til:

– På lang sikt ser jeg ikke håp for distriktsutviklingen i nord, som er helt avhengig av en innovativ og ekspanderende oppdrettsnæring.

Tøffe prioriteringer

Regjeringen foreslår en økt grunnrenteskatt på vannkraft, og disse inntektene blir anslått til 11,2 milliarder kroner årlig. Grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 37 til 45 prosent.

I tillegg foreslås det å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh.

Ordfører Jon Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand frykter at skatteøkningen for kraftselskap, som er eid av kommunene, vil tvinge dem til å avlyse planlagte prosjekter.

MINDRE UTVIKLING: Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (t.h.), tror skatteøkningen i kraftbransjen vil føre til mindre utvikling i næringen. Foto: Terje Frøyland / TV 2
MINDRE UTVIKLING: Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (t.h.), tror skatteøkningen i kraftbransjen vil føre til mindre utvikling i næringen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Vi er en kraftverkseiende kommune med en situasjon der vi allerede har økte kostnader på strøm og renter. Kraftverkseiere blir tatt alt for hardt, sier sier ordfører Jon Oddvar Skisland til TV 2.

Skisland varsler «tøffe prioriteringer» fremover.

– Totalrammen for kommunene blir stram. Vi har allerede økte kostnader på strøm og renter, samtidig taper vi penger på utbytte fra kraftbransjen, sier Skisland.

Bør bidra mer

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener at de kraftverkseiende kommunene, som har tjent mye på høye strømpriser, bør bidra mer.

– Man skal huske at disse eierkommunene sitter igjen med en betydelig høyere inntekt enn det de ordinært sett ville ha hatt, sier Gjelsvik til TV 2.

STRAMT BUDSJETT: Kommunalminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), forstår at budsjettet er stramt for kommunene. Foto: Heiko Junge
STRAMT BUDSJETT: Kommunalminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), forstår at budsjettet er stramt for kommunene. Foto: Heiko Junge

– Men flere ordførere frykter at budsjettet deres ikke går opp?

– Den situasjonen Norge står i treffer ulike kommuner ulikt, men økte kostnader og renter treffer alle. Både kommunene og husholdningene. Derfor er det viktig å ha et stramt budsjett, som får kostnadsutviklingen under kontroll, sier Gjelsvik.

Kommunalministeren mener kostnadene for samferdselsprosjekter har økt mye det siste året, og derfor bør skyves på.

– Vi er nødt til å sette noen prosjekter på vent, i en tid med lav arbeidsledighet og økte kostnader, sier Gjeldsvik.

Relatert

Mer innhold fra TV 2