Tonje Brennas habilitetssak:

Flere partier skjerper kritikken mot Brenna

MDG og KrF endrer sin innstilling i kontrollkomiteen. Nå vil de gi Brenna «sterk kritikk» etter håndteringen av sin egen habilitetssak.

HÅNDTERING: Forrige uke leverte Tonje Brenna mer dokumentasjon i sin habilitetssak, etter avsløringer fra DN. Foto: Erik Edland / TV 2
HÅNDTERING: Forrige uke leverte Tonje Brenna mer dokumentasjon i sin habilitetssak, etter avsløringer fra DN. Foto: Erik Edland / TV 2

– MDGs stortingsgruppe har i dag bestemt at vi endrer innstilling i saken til Tonje Brenna, og går for sterk kritikk, istedenfor kritikk, sier Lan Marie Berg (MDG) til TV 2 mandag.

MDG gikk først inn for kritikk av Brenna, og vil nå skjerpe kritikken. Også KrF melder mandag at de vil gå inn for «sterk kritikk» av Brenna.

Reagerer på håndteringen

Stortinget skal tirsdag vedta en endelig konklusjon i habilitetssakene mot Tonje Brenna, Erna Solberg, Ola Borten Moe, Anette Trettebergstuen og Anniken Huitfeldt. Kontroll- og konstitusjonskomiteen la onsdag frem sin innstilling til hvilken type kritikk de ulike politikerne burde få, onsdag i forrige uke. 

Der rettet et flertall i kontrollkomiteen kritikk mot Brenna, og et mindretall bestående av Høyre og Frp foreslo en formulering om «sterk kritikk». 

Samme dag kom DN med avsløringen om at Brenna fikk et internt notat fra embetsverket i Kunnskapsdepartementet 15. mai 2022, som omhandlet pengestøtte til Utøya AS fra Brennas departement via Wergelandsenteret.

I et nytt brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skrev Brenna at hun burde gitt mer informasjon om de interne prosessene i departementet.

– Hva syns du om måten Tonje Brenna har håndtert det på?

– Jeg syns det er sterkt kritikkverdig fordi vi er avhengig av at disse institusjonene fungerer overfor hverandre. Vi mener nok at saken i utgangspunktet ikke er mer alvorlig enn at det burde være kritikk, men når det viser seg at statsråden ikke har gitt all informasjon så endrer vi også vår stemmegivning, sier Berg.

Fortsatt ikke flertall

SVs representant i kontrollkomiteen, Audun Lysbakken, sier at SV står fast på at det skal rettes kritikk, men ikke sterk kritikk mot tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). 

Dermed er det ikke flertall for å rette sterk kritikk mot Brenna.

Med SVs stemmer kunne det vippet til flertall for sterk kritikk, men det skjer altså ikke nå. 

Denne informasjonen mener SVs representant Audun Lysbakken i komiteen at burde vært sendt til dem tidligere. Han presiser at informasjonen er med på å belyse prosessen som endte med habilitetsbrudd, og den derfor relevante for komiteen. 

Han konkluderer likevel slik:

– Dokumentene gir etter mitt syn ikke grunnlag for å endre komiteens vurderinger og konklusjoner. Forslaget om kritikk som SV er med på å fremme, er en reaksjon som understreker alvoret i saken på en riktig måte.