BOLIG: Boliglånsprisene øker i byene, samtidig som at renta går opp. Her fra boligbebyggelse i Bjerregaardsgate i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
BOLIG: Boliglånsprisene øker i byene, samtidig som at renta går opp. Her fra boligbebyggelse i Bjerregaardsgate i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere med dårlig betalingsevne fikk lån det siste året

Boliglånsundersøkelsen fra Finanstilsynet viser at andelen lånetakere som fikk lån til tross for dårlig betalingsevne, økte siste året.

Torsdag formiddag publiserte Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen for 2022.

En av hovedkonklusjonene er at flere enn året før fikk lån, til tross for dårlig betalingsevne.

Når det innvilges boliglån, skal bankene stress-teste kundene, og de skal kunne tåle en renteoppgang på 5 prosent.

Fakta: Boliglånsforskriften

  • Betjeningsevne (§ 5): Låntaker skal ha tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på 5 prosentpoeng. Selv om kravet til betjeningsevne er knyttet til renten, vil kravet bidra til at låntaker har god evne til å håndtere også andre hendelser som svekker gjeldsbetjeningsevnen, herunder bortfall av inntekt.
  • Gjeldsgrad (§ 6): Ved opptak av nytt lån skal låntakers totale gjeld (boliglånet og annen gjeld) ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt.

Det siste året økte andelen som fikk boliglån til tross for at de ikke tålte en slik oppgang til 11 prosent for nedbetalingslån, og 8 prosent av rammelån.

Det er særlig i gruppene under 35 år og over 65 år, at andelen med dårlig betalingsevne er størst.

Blant førstegangskjøperne er 6 prosent av lånene gitt til kunder med et faktisk økonomisk underskudd dersom renten øker med 5 prosent. Det samme tallet for 2021 var 4 prosent.

15 prosent av lånene er gitt til kunder som vil ha 0-1000 kroner igjen på konto her måned dersom renten øker med 5 prosent.

Utviklingen kommer samtidig som at Norges Bank de siste månedene har satt opp styringsrenten en rekke ganger, flere ganger med doble rentehopp.