Flere kan tilbringe karantene i eget hjem

Regjeringen har gjort endringer i reglene for karantenehotell. Nå kan reisende fra flere europeiske land tilbringe innreisekarantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

Regjeringen åpner for at personer fra en rekke europeiske land slipper karantenehotell.I tillegg kan personer med særlig sterke årsaker få fritak fra karantenehotell. Personene må igjennom en snever søknadsordning.- Selv om vi fortsatt trenger strenge regler for karantenehotell, er det i noen spesielle tilfeller nødvendig med unntak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).Blant annet kan personer som re