Ny inkassotrend:

Flere har problemer:
– Skummel tendens

Rentehevningene har begynt å tære på stadig flere nordmenn. Nå ser inkassoselskap en klar utvikling.

GJELDSTRØBBEL: På tross av lave inkassotall, øker betalingsproblemene for boliglån. Det bekymrer professor. Foto: Geir Johnny Huneide
GJELDSTRØBBEL: På tross av lave inkassotall, øker betalingsproblemene for boliglån. Det bekymrer professor. Foto: Geir Johnny Huneide

På tross av rentehevninger, inflasjon og dyrtid, klarer nordmenn flest fortsatt å betale regningene.

Tall fra Intrum viser at det er to prosent færre inkassosaker i år, sammenlignet med i fjor.

I samme periode øker inkassotallene på boliglån med 44 prosent.

Spesielt en gruppe har nå økende mislighold på boliglånet.

Flere sliter

– De aller fleste har hatt en gunstig utvikling de siste tre årene, men det var ingenting som signaliserte at rentene skulle opp på nivået det ligger på i dag. Den raske økningen på rentekostnadene har kommet overraskende på mange husholdninger.

Det sier Intrums sjefanalytiker Morten Trasti til TV 2.

NY TREND: Morten Trasti, sjefanalytiker i Intrum, ser at flere nordmenn har problemer med å betale boliglånet. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2
NY TREND: Morten Trasti, sjefanalytiker i Intrum, ser at flere nordmenn har problemer med å betale boliglånet. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Samtidig som selskapet nå får flere nye skyldnere, har stadig færre av disse tidligere fått inkassokrav mot seg.

– Andelen som sliter med boliglånet og som har flere andre aktive inkassosaker, faller med ti prosentpoeng. Det indikerer at flere betaler det de har mulighet til å betale.

Ny gruppe med problemer

Nivåene på inkassotallene for boliglån er nå tilbake på nivåene før pandemien.

Nå ser Intrum en økning i betalingsproblemer blant dem med høyere inntekt, det vil si mellom 750.000 og en million kroner i året.

– Jo høyere gjeldsgrad du har, jo mer vil hver enkelt rentehevning si for lommeboken din. Man skulle også tro at jo mer du betaler for boligen din, jo mer tar du opp i lån, sier Trasti.

KRONER OG ØRE: Flere med høy inntekt har opplevd betalingsproblemer på boliglånet den siste tiden. Foto: Truls Aagedal / TV 2
KRONER OG ØRE: Flere med høy inntekt har opplevd betalingsproblemer på boliglånet den siste tiden. Foto: Truls Aagedal / TV 2

En av to boliger som misligholdes, ligger i urbane strøk.

– Det kan tilsi at det er flere boligeiere i sentrale strøk som har tatt opp mer gjeld enn de klarer å håndtere, i sammenheng med den sterke boligprisveksten.

– Bekymringsfullt

Dag Jørgen Hveem, økonom og førsteamanuensis ved UiA, er ikke sjokkert over de ferske tallene.

– Det har vel vært en tendens i lang tid, men fra lave volumer. Det er likevel bekymringsfullt, fordi det sitter så langt inne å ikke betjene boliglånet. Det er det man sist misligholder, og det er en trend som vekker bekymring, siden tendensen er skummel.

MØRKE SKYER: Økning i inkasso på boliglån vekker bekymring, sier Dag Jørgen Hveem. Foto: Frode Hoff
MØRKE SKYER: Økning i inkasso på boliglån vekker bekymring, sier Dag Jørgen Hveem. Foto: Frode Hoff

Han mener ikke skyldnerne har lånt over evne, men at de færreste hadde sett for seg det nåværende økonomiske klimaet.

– Mange har ikke klart å se skyer i horisonten, og har levd i nuet. I Det gamle testamentet sies det at man ikke skal uroe seg for morgendagen, og noen har kanskje tatt det for bokstavelig.

Hveem påpeker at situasjonen er aller verst for dem med lavest inntekt i samfunnet.

– Mens de med minst har et inntektsproblem, har dem med over 750.000 kroner i årsinntekt et kostnadsproblem. Det er mye vanskeligere å justere kursen når du har for lite penger, sier han.