Flere bruker «foreldrebanken» for å få kjøpt bolig

Stigende boligpriser og økende renter har ført færre førstegangskjøpere inn på boligmarkedet enn på fem år.

DYRERE: Boligprisene har steget kraftig, samtidig som boliglånsrenten økes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
DYRERE: Boligprisene har steget kraftig, samtidig som boliglånsrenten økes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Antall førstegangskjøpere har økt sammenhengende de siste fem årene, men ifølge en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse, NEF og Ambita, viser tallene nedgang for første halvår i år, skriver Dagens Næringsliv.Blant dem som kommer seg inn, får langt flere unge hjelp av foreldrebanken.Tall fra BN Bank viser at 16 prosent har foreldre som medlåntakere. I 2014 var andelen én prosent, ifølge bankens tall. En undersøkelse