FLERE UNGE RINGER: Monica Berge er prosjektleder for Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Oslo.  (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
FLERE UNGE RINGER: Monica Berge er prosjektleder for Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Oslo. (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)

Flere barn frykter tvangsekteskap

Fire av ti som ringte Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i fjor, var under 18 år.

Året før var andelen barn under 18 som ringte inn 24 prosent.

– Vi ser en alarmerende økning i antall henvendelser om tvangsekteskap, spesielt fra de yngste, sier generalsekretær Børge Brende i Røde Kors til Aftenposten.

Ifølge hjelpetelefonens leder Monica Berge er de fleste som tvangsgiftes fra Norge mellom 17 og 23 år gamle. Da har de som oftest vært tvangsforlovet en stund først.

Totalt var det 561 henvendelser til Røde Kors-telefonen i fjor. Året før var antall henvendelser 580, mot 460 henvendelser i 2007 og 314 henvendelser i 2006.

48 personer hadde behov for omfattende og akutt bistand. 14 fikk hjelp til å flytte hjemmefra.

121 av dem som ringte inn, fryktet for å bli utsatt for tvangsekteskap. 79 av henvendelsene kom fra personer som allerede var blitt tvangsgiftet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2