INNTEKT FOR STATEN: 15 prosent av det du betaler går til staten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
INNTEKT FOR STATEN: 15 prosent av det du betaler går til staten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
Toppøkonom om matprisene:

– Fjern momsen på all mat

Staten tjener enda flere milliarder på at prisene stiger. Nå tar flere toppøkonomer til orde for at momsen på mat bør reduseres eller fjernes helt.

Denne uken vil prisene på mat og drikke bykse oppover igjen. Mens regjeringen advarer dagligvarebransjen mot å skru opp prisene mer enn høyst nødvendig, håver staten inn på prisstigningen. Det fordi momsen er gradert, altså en prosentandel som kommer på toppen av prisen på varen.

– Staten profitterer jo slik på prisstigningen. Her er det viktig å skille mellom overflødighetsgoder og nødvendighetsgoder. Mat og strøm er noe alle må ha, og dette er ikke noe som bare rammer fattige, men også vanlige folk som må ta opp mer i lån eller selge bil eller hytte, sier professor i finans, Espen Gaarder Haug ved Handelshøyskolen NMBU.

ØKER: Prisene på matvarer øker denne uka. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
ØKER: Prisene på matvarer øker denne uka. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Fjern moms på all mat

Den norske staten kommer ifølge statsbudsjettet til å få 2875 milliarder kroner i inntekter i 2023. Inntektene fra olje- og gass vil gå inn i Oljefondet, så etter at dette er trukket fra, er inntektene 1462 milliarder kroner.

Av dette igjen er inntektene fra moms, eller merverdiavgift som er det korrekte navnet, på 393 milliarder kroner. En betydelig inntekt for staten altså, men momsen fra mat og drikke utgjør kun om lag 25 milliarder kroner. Den ordinære momssatsen i Norge er 25 prosent. Momsen på mat er 15 prosent.

En rekke inntektskilder har fritak for moms, som for eksempel helsetjenester, kultur, undervisning, finanstjenester og omsetning av fast eiendom.

– Det enkleste er det beste: fjern moms på all mat. Det har vi råd til.

Det sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

HAR RÅD: Det offentlige vil kunne få gevinster ved å kutte momsen, mener sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Foto: Terje Pedersen / NTB
HAR RÅD: Det offentlige vil kunne få gevinster ved å kutte momsen, mener sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han ser for seg at det offentlige selv kan ha gevinster av det, som reduserte innkjøpskostnader for mat i alle offentlige virksomheter som skoler og sykehus, redusert press for støtte til for eksempel landbruket, hoteller og restauranter, og kanskje også reduserte lønns- og trygdekrav.

Polen og Spania har gjort det

Flere andre land har tatt grep for å redusere folks utgifter til nødvendighetsgoder. I Polen fjernet de i fjor moms på både strøm, drivstoff og mat. I Spania har de redusert momsen på et utvalg basisvarer i butikken som er nødvendige for de aller fleste.

– Ville en slik modell kunne være gjennomførbar i Norge?

– Ja. Jo færre varer som omfattes, jo mindre blir inntektstapet og makrovirkningene. Men hva som er basisvarer er ikke så lett å avgrense. Slikt blir fort byråkratisk, og dessuten potensielt konkurransevridende, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

Han mener at lavere moms vil gi lavere priser i butikkhyllene, men tror andre tiltak er mer effektive for å hjelpe de med dårligst råd.

MULIG: Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum mener det er mulig å fjerne momsen, men tror andre tiltak er mer effektive. Foto: Vidar Ruud / NTB
MULIG: Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum mener det er mulig å fjerne momsen, men tror andre tiltak er mer effektive. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Spiser ikke mer om maten blir billigere

– Fjerning av matmomsen vil trolig gi lavere priser på mat. Men dét vil også gavne de med god råd. Dessuten vil statens inntekter reduseres kraftig, slik at andre skatter må økes. Hvis formålet er å hjelpe dem som sliter økonomisk, kan mer målrettet støtte være bedre, sier Dørum.

Professor i økonomisk historie ved Norges handelshøyskole NHH, Ola Grytten, mener det er forståelig med forslag om reduksjon i momsen, siden dette rammer de som har minst, samtidig som det gir staten større inntekter. Han mener at politiske forslag om momsreduksjon på strøm ikke er en god idé, fordi det vil føre til økt forbruk og dermed høyere priser.

ÅPEN: Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole, mener forslaget er forståelig.
Foto: Marit Hommedal / NTB
ÅPEN: Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole, mener forslaget er forståelig. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Lett å hindre inflasjonen

– Men når det gjelder mat, er det mer forsvarlig. Det kan gi rimeligere mat uten at forbruket stiger noe særlig, siden man spiser omtrent like mye uansett hva prisene er.

Han peker samtidig på en uheldig side ved at folk da får mer å rutte med.

– Man skal samtidig huske at redusert matmoms fører til overføring av kjøpekraft til forbrukerne. Dette kan føre til økt etterspørsel etter andre produkter, som til en viss grad gir inflasjon og høyere renter.

– Bør vurdere

Det er nettopp inflasjonen som har vært et hovedargument fra regjeringshold når det kommer til tiltak for å styrke nordmenns kjøpekraft. Her sier imidlertid professor Espen Gaarder Haug at løsningen er enkel. Inflasjonen kan stoppes gjennom en mer aktiv valutapolitikk, mener han.

– Det ville være veldig enkelt å redusere inflasjonen gjennom valutapolititikk. Dersom Staten kjøpte kroner for la oss si 30 milliarder og brukte dette til å redusere momsen, ville det styrke den norske kronen og slik dempe importert inflasjon, forklarer Haug.

MATMOMS: Staten vil få økte inntekter på den kommende prisstigningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MATMOMS: Staten vil få økte inntekter på den kommende prisstigningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han påpeker likevel en fare ved å sette ned momsen for å senke prisene på maten i butikkene:

– En fare ved å senke momsen på matvarer, er jo at dagligvarekjedene setter prisene opp nesten tilsvarende. Men dette er et tiltak man bør vurdere i disse tider, mener Haug.