fulle_studenter (Foto: COLOURBOX (illustrasjonsbilde))
fulle_studenter (Foto: COLOURBOX (illustrasjonsbilde))

Fire av ti studenter drikker for mye

43 prosent av landets studenter har et farlig drikkemønster. Det er særlig kvinnene som er i faresonen.

Av gruppen på 43 prosent som har høy eller alvorlig risikoatferd knyttet til alkohol, har 17 prosent et drikkemønster som innebærer alvorlig risiko hvis det vedvarer. Det kommer fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2010 som legges fram i onsdag, skriver Universitas.

Mer alkohol blant akademikere

– Det høye alkoholforbruket er en alvorlig bekymring i forhold til våre fremtidige akademikere, som vi allerede vet har et høyere alkoholforbruk enn resten av befolkningen, sier Tore Rune Strøm, overlege ved rusakuttmottaket på Oslo universitetssykehus.

Han er redd for at studentenes høye alkoholinntak kan skape problemer for dem senere i livet.

– Ved et så høyt alkoholinntak øker man risikoen for å pådra seg ulike helseskader som belastning på leveren og kreft. Andelen som utvikler alvorlig avhengighet, øker også med denne type risikoatferd. Selv om en del studenter kanskje reduserer alkoholinntaket etter at de har etablert familie, er det en fare for at man gjenopptar den skadelige bruken senere, sier han.

– Ubehagelige tall

Marit Eskeland, leder av studenthelsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo synes tallene er ubehagelige.

– Disse tallene er for høye. Det er flere risikomomenter knyttet til høyt alkoholforbruk, og det er leit at såpass mange tar så store sjanser, sier hun.

Blant studentene med et «alvorlig» drikkemønster, er det flere som ikke fullfører studiene på normert tid enn andre studenter. Særlig menn kommer dårlig ut, med 26 prosent uten normal studieprogresjon. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2