ekspertenes tips mot «hudsult»:

– Finn deg en klemmevenn

Koronapandemien skaper distanse. Mange savner en klem og kjenner nå på tilstanden «hudsult». Ekspertene kommer nå med klare tips for hvordan du kan stagge hudsulten.

Savner du en klem, et klapp på skulderen fra en kollega, eller rett og slett at noen tar på deg?Da er du langt i fra alene.Det er nå over et halvt år siden de strengeste og mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid ble innført. Over natten endret livene våre seg.Etter hvert er vi blitt vant til å ikke klemme, ikke håndhilse og holde avstand.Men dette gjør