USIKKERHET: Under foredraget trakk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem at Norge har hatt høyere reallønnsvekst enn sammenliknende land. I 2023 måtte likevel norske lønnsmottakere ta til takke med reallønnsnedgang. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
USIKKERHET: Under foredraget trakk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem at Norge har hatt høyere reallønnsvekst enn sammenliknende land. I 2023 måtte likevel norske lønnsmottakere ta til takke med reallønnsnedgang. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Finansministeren: – Målet er litt redusert skatt

Men først lover Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at justeringen av statsbudsjettet for 2023 skal være mest mulig korrekt.

– Det viser jo problemene med høy prisvekst, og over tid så skal ikke folk ha reallønnsnedgang.

Slik reagerer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på gårsdagens lønnstall.

Selv om Vedum selv ikke konkret vil kommentere årets lønnsoppgjør, mener han at regjeringen gjør sitt for å legge et godt grunnlag.

– Målet er at den økonomiske politikken skal gjøre det mulig for partene slik at folk over tid for mer å rutte med, sier Vedum.

KUTT: Vedum sier målet for neste års budsjett er litt redusert skatt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
KUTT: Vedum sier målet for neste års budsjett er litt redusert skatt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Kraftig justering av statsbudsjettet

Under årstalen forrige uke var sentralbanksjef Ida Wolden Bache klar på at regjeringen og Norges Bank må trekke i samme retning for å få ned prisveksten.

Men statsbudsjettet, som regjeringen la frem i høst, har vist seg å være strammere enn først tiltenkt. Derfor varslet Vedum for noen uker siden at dette skal justeres når budsjettet revideres i mai.

Nå lover Vedum at prisjusteringen skal være mest mulig riktig.

– Helt fram til revidert budsjett, kommer vi til å se på ulike faktorer sånn at man treffer mest mulig presist. Vi skal bruke sist tilgjengelige tall, sier Vedum.

Det kan bety en kraftig justering av budsjettet som inneholder drøyt 316 milliarder oljekroner.

I statsbudsjettet la regjeringen til grunn en prisvekst på 2,8 prosent. Til sammenlikning viser de ferskeste tallene fra TBU en prisvekst på 4,8 prosent i 2023.

I tillegg skal også lønnsveksten justeres.

– Vi ønsker ikke at politiet skal ha færre politibiler ute og kjøre, eller mindre etterforskningskapasitet enn det som var vedtatt nivå, sier Vedum og legger til heller ikke sykehus og forsvar skal kuttes mer enn tiltenkt.

Vil kutte i skatt

Tirsdag var finansministeren på Universitetet i Oslo for å markere starten på arbeidet med perspektivmeldingen.

I disse dager er også arbeidet med neste års statsbudsjett i full sving.

Der ønsker Vedum å redusere skattene.

LOVER JUSTERING: – Vi ønsker ikke at politiet skal ha færre politibiler ute og kjøre, Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
LOVER JUSTERING: – Vi ønsker ikke at politiet skal ha færre politibiler ute og kjøre, Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– I år så var det spesielt vannkraftsektoren som måtte bidra mer, altså energibransjen som har tjent mye penger. Det mener vi var rett.

Regjeringen har i årets budsjett kuttet skattene trinnvis for de som mottar under 750.000 kroner i lønn.

– Men for folk flest så har vi kuttet i skattene i det brede lag, og vi har ikke noe ønske heller om å gjøre noen vesentlige endringer. Spesielt for inntektsmottakere er målet vårt litt redusert skatt, sier Vedum.