FEILTOLKET: Maren Johnsen (28) er en av flere kvinner som har fått feil svar på sin celleprøve. Foto: Marte Christensen / TV 2
FEILTOLKET: Maren Johnsen (28) er en av flere kvinner som har fått feil svar på sin celleprøve. Foto: Marte Christensen / TV 2

Fikk feilaktige prøvesvar – over hundre kvinner har fått erstatning

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har utbetalt erstatning til 117 kvinner som følge av feiltolkede celleprøver de siste ti årene.

Totalt har NPE utbetalt 236 millioner kroner til kvinner som har opplevd at prøvesvaret på celleprøven var feil.

– Hele livet blir jo snudd opp ned, sier advokat Janne Larsen til TV 2.

I advokatfirmaet Roander & Co har de flere klienter som har opplevd å få celleprøvene sine feiltolket og dermed fått påvist livmorhalskreft på et senere og mer alvorlig stadium.

Historiene ligner mye på det som skjedde med 28 år gamle Maren Johnsen. I TV 2-serien «Norge bak fasaden» fortalte hun om hvordan hennes celleprøve ble feiltolket da hun sjekket seg for livmorhalskreft.

De alvorlige celleforandringene ble ikke fanget opp og fikk utvikle seg til kreft. Ifølge legene blir hun trolig ikke veldig gammel.

Enorme senskader

Kvinner som har fått feiltolkede prøvesvar på celleprøver har krav på en økonomisk erstatning fra NPE.

– Det er viktig å få en kompensasjon for at de har et inntektsbortfall, tap av livskvalitet, pensjon og andre utgifter man får ved å være syk, sier Larsen.

MANGE KLIENTER: Janne Larsen er advokat i Advokatfirmaet Roander & Co. Hun har flere klienter som lider etter å ha fått feiltolkede prøvesvar. Foto: Alf Simensen / TV 2
MANGE KLIENTER: Janne Larsen er advokat i Advokatfirmaet Roander & Co. Hun har flere klienter som lider etter å ha fått feiltolkede prøvesvar. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun forteller at flere av hennes klienter har det svært vanskelig etter gjennomgått livmorhalskreft.

TV 2 har vært i kontakt med flere av Larsens klienter som bekrefter det advokaten sier. De forteller om store smerter, depresjon og nedsatt livskvalitet. De ønsker å være anonyme på vegne av familiene og den vanskelige situasjonen de står i.

– Første gang jeg fikk en sånn sak, ble jeg sjokkert over hvor massivt skadebildet var. Pasientene får lymfødem, altså væske i ben, hofteregionen og mage, de kan ikke få barn, de får nedsatt seksualliv, bekkenbrudd. Listen er nesten utømmelig, sier Larsen.

To millioner i erstatning

For å få erstatning fra NPE må man gjennomgå en søknadsprosess. De siste ti årene har 117 kvinner fått rett på erstatning i forbindelse med disse sakene.

– I gjennomsnitt er det utbetalt omtrent to millioner kroner i hver sak, sier Anne-Mette Gulaker, fungerende direktør i NPE, til TV 2.

ALVORLIG: Anne-Mette Gulaker, fungerende direktør i NPE, mener forsinkede kreftdiagnoser fører til alvorlige konsekvenser og dermed høyere erstatningskrav. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2
ALVORLIG: Anne-Mette Gulaker, fungerende direktør i NPE, mener forsinkede kreftdiagnoser fører til alvorlige konsekvenser og dermed høyere erstatningskrav. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Totalt er det utbetalt 236 millioner kroner i erstatning til de 117 kvinnene.

Ifølge Larsen er det krevende for hennes klienter å stå i både sykdom og søke om erstatning. Flere av hennes saker har vært pågående i 4-5 år.

– Dessverre er ikke hovedregelen at det går smidig. Sykehuset vil ikke erkjenne at de har feilet, og de opplever også at de sakkyndige som skal vurdere sakene jobber mot dem.

Forventer mørketall

Gulaker i NPE understreker at gjennomsnittsbeløpet i sakene om livmorhalskreft er høyere enn snittet på alle de andre sakene de behandler.

– Når det gjelder forsinket diagnose av kreft, så er det et potensial for veldig alvorlige konsekvenser, og da blir også erstatningsbeløpet høyere, sier den fungerende direktøren.

Gulaker og Larsen deler oppfatningen om at det finnes mørketall på antall søknader om erstatning på dette feltet.

– Mange velger å ikke melde saken, særlig kanskje eldre kvinner. Noen får ikke informasjon om at man kan melde inn slike saker. Jeg er sikker på at det er noen der ute som kunne vært berettiget erstatning, sier Larsen.