BOLIGLÅN: Nematollah Heidari måtte flytte boliglånet da han fikk avslag på søknaden om avdragsfrihet. Foto: Lage Ask / TV 2
BOLIGLÅN: Nematollah Heidari måtte flytte boliglånet da han fikk avslag på søknaden om avdragsfrihet. Foto: Lage Ask / TV 2
AVDRAGSFRIHET:

Fikk avslag på lånegrep – måtte flytte boliglånet

Flere banker TV 2 har pratet med melder om en kraftig økning av folk som ber om avdragsfrihet på boliglånet. Men ikke alle får søknaden innvilget. Nå vil Nordea at reglene endres.

– Det var en skikkelig tøff periode, helt ærlig, sier Nematollah Heidari.

Han er en av mange nordmenn som har bedt om avdragsfrihet fra banken.

Det fikk han i ett år, i 2020. I 2021 måtte han igjen betale både renter og avdrag.

BELASTNING: – Det var en skikkelig tøff periode, helt ærlig, sier Heidari. Foto: Lage Ask / TV 2
BELASTNING: – Det var en skikkelig tøff periode, helt ærlig, sier Heidari. Foto: Lage Ask / TV 2

Heidari bor på Hønefoss med sin kone og to små barn. Han har jobbet som baker og yrkessjåfør siden han kom til Norge i 2003.

Men for fire år siden ble han syk. I en periode fikk han arbeidsavklaringspenger, før han nylig ble ufør. Da gikk inntektene hans kraftig ned, og han fikk problemer med å klare å dekke alle utgiftene.

I 2022 måtte Heidari igjen be banken om avdragsfrihet. Men denne gangen fikk han nei.

Dobling i antall søknader

TV 2 har spurt fem banker om hvilke lånegrep nordmenn tar om dagen.

Torsdag ble det klart at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 2,75 prosent. Samtidig varslet sentralbanksjefen at renten skal videre opp i mars.

Storebrand opplyser at de har hatt en dobling i antall kunder som har fått innvilget avdragsfrihet i desember i 2022, sammenlignet med året før.

– Det er ikke tvil om at stadig flere ser seg nødt til å gå gjennom økonomien sin og se hvor de kan spare noen kroner, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarkedet i Storebrand.

DOBLING: Heidi Skaaret i Storebrand forteller hvordan banken merker at flere sliter med økonomien. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
DOBLING: Heidi Skaaret i Storebrand forteller hvordan banken merker at flere sliter med økonomien. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Stadig flere sliter med høyere utgifter og priser, men samtidig er det godt å se at flere går gjennom økonomien sin og tar kontakt med oss for å få hjelp til å håndtere de nye utfordringene.

Dette er avdragsfrihet

Når man låner penger fra banken, kommer det renter i tillegg. Hver måned betaler man et beløp som består av avdrag og renter.

Renter er den kostnaden banken tar betalt for å låne ut penger. Avdrag er nedbetalingen av selve lånet.

Avdragsfrihet vil si at du i en periode har muligheten til å kun betale renter, og utsette betalingen av avdragene.

Som hovedregel innvilges avdragsfrihet dersom du har mindre enn 60 % belåning. Det vil si at boliglånet utgjør maks 60 % av boligverdien.

Dersom du har redusert inntekt en periode eller er bekymret for din egen økonomi, så er det mulig å søke om avdragsfrihet hos banken din.

Også Nordea opplever en dobling i antall søknader som omhandler avdragsfrihet.

– Det er helt klart en stor økning i antall søkere, og jeg kan ikke huske at vi har sett en sånn stor økning før. Og det handler om en usikkerhet blant husholdningene som nå kommer av økte utgifter, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea.

AVDRAGSFRIHET: – Det er hele tiden snakk om at det skal være en midlertidig løsning, understreker Marjamaa i Nordea. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
AVDRAGSFRIHET: – Det er hele tiden snakk om at det skal være en midlertidig løsning, understreker Marjamaa i Nordea. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

De fleste får det innvilget

Hos Danske Bank har de opplevd en økning på 30 prosent i antall søknader om avdragsfrihet og heving av løpetid i desember 2022, sammenlignet med året før.

Forlenge nedbetalingstid på lånet

Hvis du forlenger nedbetalingstiden på lånet, blir det mindre månedlige kostnader.

Men vær klar over at myndighetene stiller noen krav til nedbetaling av gjeld:

Har du samlede lån på over 60 prosent av boligens verdi, må du ifølge reglene betale 2,5 prosent av innvilget lån per år, eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid.

Når du tar opp lån, vil banken ofte være fleksibel med hvor lang nedbetalingstid (løpetid) du kan få.

Lang nedbetalingstid gir lavere månedlige betalingsbeløp, men den totale rentekostnaden blir høyere, og lånet blir derfor dyrere totalt sett enn om man velger en kortere løpetid.

Kilde: Finans Norge

– De aller fleste som søker om avdragsfrihet får det innvilget. Når det gjelder heving av løpetiden er det veldig individuelt, men alle avtaler gjøres i en dialog med kundene, sier Øystein Schmidt, pressesjef i Danske Bank.

Marjamaa i Nordea anslår at om lag fire av fem får innvilget sin søknad om avdragsfrihet.

– Søknadene om avdragsfrihet handler i stor grad om økte husholdningsutgifter. Det har vært en økning i strøm­priser, matvareutgifter, og selvfølgelig også renter, sier Marjamaa.

Hun understreker samtidig at avdragsfrihet har sine begrensninger.

– Det er hele tiden snakk om at det skal være en midlertidig løsning for å hjelpe deg til å få betalt kostnadene dine og få komme på rett kjøl igjen med økonomien, sier Marjamaa.

Vil at reglene endres

Under pandemien, da fremtiden var svært usikker, lettet myndighetene på bankenes mulighet til å gi kunder avdragsfrihet.

Da økte myndighetene fleksibilitetskvoten fra 10 til 20 prosent. Det ga bankene større mulighet til å i en begrenset periode gi avdragsfrihet på boliglån.

Nå ønsker Nordea at myndighetene igjen letter på reglene.

– Vi ønsker at det gjeninnføres en mulighet til å gi en begrenset to-tre måneders avdragsutsettelse til «alle» kundene som føler at de har en mye tøffere økonomi på grunn av prisstigninger, renteøkninger og strømprisene, sier pressesjef i Nordea, Cathrine Graff.

Måtte bytte bank

Heidari, som fikk avdragsfrihet under pandemien, fikk avslag da han ba om det igjen i 2022. Det til tross for at han har nedbetalt rundt 50 prosent av lånet.

Begrunnelsen fra banken var ifølge Heidari at han hadde en uklar situasjon. Kona hans studerer og selv var han på det tidspunktet på arbeidsavklaringspenger.

I stedet endte det med at han måtte flytte lånet til Husbanken.

Om Husbanken

Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og medvirke til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egen bolig. De forvalter økonomiske virkemidler som bostøtte, tilskudd og lån.

Kilde: husbanken.no

– Jeg er takknemlig for Husbanken i Ringerike kommune som har hjulpet meg. Hvis vi ikke hadde fått hjelp, er jeg sikker på at vi ikke kunne beholdt huset, sier Heidari.

Hos Husbanken har han fått forlenget nedbetalingstiden fra 25 til 35 år, og fått fastrente på 4,2 prosent. I tillegg har han fått refinansiert forbruksgjeld.

Nå er han lettet over at han ikke trenger å tenke på rentehevinger i en god stund fremover.

– Jeg skal ikke bry meg, om det så går 100 prosent opp.