AVGJØRENDE: På strømpebuksa til Birgitte Tengs (17) har politiet funnet en YDNA-profil som de mener med sikkerhet kan knyttes til Johny Vassbakk (52). Foto: Politiet / Privat
AVGJØRENDE: På strømpebuksa til Birgitte Tengs (17) har politiet funnet en YDNA-profil som de mener med sikkerhet kan knyttes til Johny Vassbakk (52). Foto: Politiet / Privat
BIRGITTE TENGS-SAKEN:

Fikk anonymt brev for to uker siden – blir bevis i retten

Mindre enn to uker før rettssaken mot Johny Vassbakk (52) mottok forsvarerne hans brev fra en anonym person. Vedkommende varsler om et forhold som kan bli svært viktig.

Det får TV 2 opplyst.

Varselet handler om det helt sentrale for rettssaken, nemlig mulig DNA-smitte.

Brevskriveren gir uttrykk for at hen ønsker å være anonym av hensyn til jobben sin.

Kom etter uttalelser

Brevet er sendt til Vassbakks forsvarer Stian Kristensen onsdag 26. oktober i år.

Kristensen ønsker ikke å kommentere brevet eller dets innhold, men TV 2 er kjent med at avsenderen varsler om politiets rutiner.

Varsleren beskriver rutiner knyttet til sikring og håndtering av beslag i politiet på 1990-tallet. Vedkommende mener disse rutinene var svært mangelfulle, får TV 2 opplyst.

KLAR: Etter å ha hørt på aktoratet en hel dag skal forsvarer Stian Kristensen tirsdag få presentere hva han mener er de sentrale bevisene i saken. Foto: Frode Sunde / TV 2
KLAR: Etter å ha hørt på aktoratet en hel dag skal forsvarer Stian Kristensen tirsdag få presentere hva han mener er de sentrale bevisene i saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da brevet ble sendt, hadde Kristensen flere ganger i offentligheten gitt uttrykk for at de mener Vassbakks DNA-profil kan ha havnet på Tengs' strømpebukse gjennom oversmitte.

DNA er svært flyktig, og forsvarerne vil forsøke å vise retten hvordan mulige smitteveier kan ha ført Vassbakks DNA-profil til åstedet uten at han selv var der.

– 1995-1998 blir viktig

Blant annet har Kristensen uttalt til TV 2 at politiets opptreden på åstedet vil bli et stikkord i retten.

Kristensen ønsker ikke å foregripe sitt eget innledningsforedrag, som han skal presentere for retten tirsdag, men er tydelig på at forsvarerne er uenige med aktoratet om tolkningen av DNA-sporene.

– Jeg tror ikke det vil være noen tvil om hva vi mener om disse tingene etter vårt innledningsforedrag, sier forsvareren til TV 2.

Dette er Tengs-saken

* 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

* Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

* 1. september i fjor pågrep politiet Johnny Vassbakk (52) på Haugalandet og siktet ham for drapet på Birgitte. Vassbakk siktes også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siste siktelsen frafaller politiet 31. oktober i år.

* Nye undersøkelser av DNA-materiale i den 27 år gamle saken peker mot 52-åringen.

* 17. oktober i år offentliggjøres tiltalen mot Vassbakk. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt.

* 4. november frifinner Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs i erstatningssaken.

* Rettssaken mot Vassbakk startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november.

* Det er satt av åtte uker til rettssaken.

* Den tiltalte 52-åringen har hele tiden opprettholdt at han nekter straffskyld.

Kilde: NTB / TV 2

– Hva vil dere legge vekt på?

– Nå skal vi bruke en del timer på å fortelle dette til retten, så jeg tror vi skal vente til å komme med det.

– Aktoratet var åpne om at en del av politiarbeidet som er gjort i denne saken, bidrar til at noen spørsmål vil forbli ubesvarte. Hvordan ser dere på det?

– Politietterforskningen blir naturlig nok sentral, og det som skjer mellom 1995 og 1998 blir en viktig del av saken.

Aktor: – Mye mer erfaring

Forsvarerne vil også påpeke at den brutale handlingen som Tengs er utsatt for, ville gjort at Vassbakk la igjen mer enn bare ett DNA-spor på åstedet.

Statsadvokat Thale Thomseth ønsker ikke å kommentere dette på et så tidlig stadium i rettssaken. Hun sier det vil bli tema i hennes prosedyre avslutningsvis i saken.

– Før den tid vil jeg bare be om forståelse for at vi ikke kan gå inn og kommentere enkeltbevis eller hvordan vi vurderer bevisene i denne saken. Det handler om at retten skal få bevisene ført i retten, og at de ikke skal bli farget av vår vurdering av enkeltbevis, sier hun.

FERDIG FOR DAGEN: Statsadvokat Thale Thomseth tok seg tid til pressen da hun var ferdig med sitt innledningsforedrag mandag. Foto: Frode Sunde / TV 2
FERDIG FOR DAGEN: Statsadvokat Thale Thomseth tok seg tid til pressen da hun var ferdig med sitt innledningsforedrag mandag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Under sitt innledningsforedrag mandag kommenterte Thomseth likevel det faktum at lite DNA er funnet.

– Man har mye mer erfaring DNA-spor i dag enn i 1995, blant annet knyttet til hvor man skal lete. Det kan godt hende man hadde funnet mer DNA i dag, sa hun i retten.

– Er det realistisk?

Samtidig stilte hun flere spørsmål for å vise retten hva som har vært viktig å få klarhet i under etterforskningen.

– Hvordan har politiet håndtert strømpebuksa? Hvem har håndtert den? Hvordan har den vært oppbevart? Vi må vurdere om politiet kan ha vært i kontakt med tiltalte og så tatt på strømpebuksa, sa hun og fulgte opp med flere spørsmål:

– Er det realistisk at Birgitte fikk hans DNA-celler på seg? Har de vært i kontakt? Eller har hun vært i kontakt med noen som Vassbakk har vært i kontakt med? I så fall: Hvor lenge før drapet var Birgitte i kontakt med vedkommende? Og var kontakten i hvert ledd at det er realistisk at det medførte en overføring av DNA?

Det er satt av åtte uker til den rettssaken mot Vassbakk, som hele tiden har nektet enhver befatning med drapet.

Onsdag vil Vassbakk begynne på sin forklaring.