VURDERER HELE TIDEN: Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at de hele tiden gjør vurderinger knyttet til den økende smitten i samfunnet. Foto: Berit Roald
VURDERER HELE TIDEN: Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at de hele tiden gjør vurderinger knyttet til den økende smitten i samfunnet. Foto: Berit Roald

FHI utelukker ikke tiltak: – Grunn til å tenke seg nøye om nå

FHI-overlege Are Stuwitz Berg innrømmer at de ikke liker smittetrykket man ser i samfunnet nå. Professor Ørjan Olsvik er overrasket over utviklingen og sier han ikke så den komme.

Det siste døgnet satte Norge smitterekord, med hele 2.126 nye registrerte tilfeller, noe som er 500 flere enn på samme tid i forrige uke. Den siste uken er det i snitt registrert 1.467 nye smittede per dag, og trenden er stigende.

Norske helsemyndigheter har vært klare på at de ikke ønsker å gå tilbake til strenge smitteverntiltak. På spørsmål fra TV 2 om dette fortsatt står ved lag, til tross for økende smittetall og flere sykehusinnleggelser, svarer FHI-overlege Are Stuwitz Berg at de hele tiden gjør vurderinger.

– Dette utvikler seg. Jeg tror ikke man skal si verken eller til det ene eller andre. Men forholdsmessighetsvurderingen er annerledes nå enn tidligere. Gitt at vi har mange flere vaksinerte i befolkningen.

– Den eksponentielle kurven ser ut til å stige ganske raskt. Er det bekymringsverdig?

– Ja, det jobbes jo mer nå. Vi vurderer jo hele tiden hva som skal gjøres, og når og hvordan. Så ja, det er grunn til å tenke seg nøye om nå for å unngå at dette blir enda verre enn det er.

Helsedirektør Bjørn Guldvog varsler at han vil anbefale nye nasjonale koronatiltak på grunn av stigende smittetall og økende press på helsevesenet.

– Nå ser vi at kurvene er på full fart oppover og det vil i løpet av kort tid påvirke den planlagte aktiviteten i sykehusene, og gå utover mange andre pasienter. Derfor er det nødvendig å gå gjennom hele tiltakskjeden og se om vi ikke kan justere litt på det, sier Guldvog til NRK.

Han sier det ikke er snakk om å gå tilbake til nedstenging slik det var, men heller at det vil være noen tiltak som hindrer at vi får så mye smitte.

– Fullt sykehus det største problemet

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har antallet covid-19-pasienter økt gjennom høsten, og til TV 2 forteller administrerende direktør, Grethe Aasved, at de nå har det høyeste antallet pasienter gjennom pandemien.

– St. Olavs hospital har planer for å håndtere et høyt antall koronapasienter, men nå er det fullt sykehus som er det største problemet. Sykehuset har over lang tid hatt mellom 20 og 40 ferdigbehandlede pasienter som venter på tilbud i kommunene. Dette gjør at akuttavdelingen ikke får sendt akutt syke pasienter videre inn i sykehuset. Ved økende antall innleggelser må vi ta ned planlagte operasjoner ytterligere, sier Aasved.

Mandag var antallet koronapasienter på norske sykehus det høyeste siden 28. april. 198 pasienter var innlagt på sykehus, noe som var en økning på 25 pasienter fra fredag.

Tirsdag hadde antallet innlagte koronapasienter sunket med ti personer, til 187.

– Udiskutabelt veldig høye tall

– Noen steder ser vi veldig, veldig høye smittetall nå. Vi har plasser med over tusen nye smittede personer over syv dager per hundre tusen innbyggere. Oslo ligger på 200 nå og Tromsø på 800. Det er udiskutabelt veldig høye tall, sier professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, til TV 2.

OVERRASKET: Ørjan Olsvik, professor, Institutt for medisinsk biologi. Foto: Nils Ole Refvik
OVERRASKET: Ørjan Olsvik, professor, Institutt for medisinsk biologi. Foto: Nils Ole Refvik

Olsvik sier til TV 2 at han ikke hadde sett utviklingen med både økende smittetall og sykehusinnleggelser, komme.

– Jeg må si jeg er overrasket, med 87 prosent vaksinegrad skulle man ikke tro det var mulig. Men vi har lært at vaksinen har kortere effekt enn vi trodde, og det betyr at veldig mange fullvaksinerte er smittet. Så dette er ting vi ikke hadde med i regnestykket, men som er forståelig når man ser hvor lenge vaksinene varer.

– Pøse vann der det brenner

Olsvik mener likevel at det ikke er grunn til panikk. Han mener det som skal til for å snu situasjonen er noe vi har blitt ganske så godt vant til gjennom pandemien.

– Da skal man ha is i magen og så skal man gjøre de tingene vi vet har effekt, som å bruke munnbind og holde avstand.

Professoren sier at det er nå at det kommunale ansvaret starter for alvor, noe han ikke er særlig bekymret for.

– Nei, jeg er ikke så bekymret, for kommunene har veldig god lokalkunnskap. Bent Høie innførte hytteforbud på Finnmarksvidda, uten virus i mils omkrets, mens nå kan man bruke lokalkunnskap når man iverksetter tiltak.

Olsvik mener faktisk at lokale tiltak er en bedre løsning enn å snakke om nasjonale tiltak i et land med store lokale variasjoner når det kommer til smitte.

– Jeg er egentlig fornøyd med at man har mulighet til å pøse vann der det brenner, og ikke i hele landet.

Vaksineforsker: – Ikke bekymret

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland minner om at smittetallene ikke er så viktig i en fullvaksinert befolkning.

– Kapasiteten i sykehusene og den evnen helsevesenet har til å håndtere de få tilfelle av sykdom som inntreffer, er styrende for om vi trenger ytterligere tiltak, sier Grødeland.

VAKSINEFORSKER: Gunnveig Grødeland. Foto: Rune Blekken / TV 2
VAKSINEFORSKER: Gunnveig Grødeland. Foto: Rune Blekken / TV 2

Selv om det mandag ble registrert det høyeste antallet sykehusinnlagte covid-pasienter siden april, viser Grødeland til at det fortsatt er uvaksinerte og eldre vaksinerte, som ved siden av høy alder også har sykdom som gjør dem ekstra utsatt, som legges inn.

– Siden det hovedsakelig er eldre som legges inn, blir det viktig å sette inn tiltak som beskytter denne aldersgruppen. Det kan for eksempel være å innføre munnbind for besøkende på sykehjem, sier hun.

– Og for den generelle befolkning, mener du at de må forberede seg på nye tiltak?

– Noen steder, i mindre grad, ja. Samtidig er den generelle befolkningen fullvaksinert og godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Tiltakene må stå i forhold til risikoen som viruset utgjør for befolkningen, sier Grødeland.

Til tross for at smitten har blusset opp igjen i en del norske kommuner, er ikke vaksineforskeren spesielt bekymret.

– Jeg er ikke bekymret fordi vaksinene beskytter oss veldig godt mot at dette blir noe mer enn en forkjølelse. Så må vi heller sørge for at de som er mest utsatt, får den hjelpen de trenger når de trenger det, sier hun.