FHI til TV 2: Foreslår at kvinner med mens-forstyrrelser utsetter tredje dose

Flere av kvinnene som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen, vegrer seg for en eventuell tredje dose. FHI sier at kvinnene kan vente med beslutningen til en studie gir klarere svar.

I forrige uke fortalte TV 2 om hvordan over 200 kvinner har opplevd at menstruasjonen endret seg etter koronavaksinen.

Mens noen mistet menstruasjonen helt, opplevde andre nærmest konstante blødninger som varte i måneder.

FHI utelukker ikke menstruasjonsforstyrrelsene skyldes vaksinen, men sier at alt tyder på at plagene er forbigående.

Selv om FHI er opptatt av å berolige, sier flere kvinner i TV 2s kartlegging at de vegrer seg for tredje dose nå som en anbefaling nærmer seg.

FHI sier de forstår bekymringen, og foreslår at kvinner som har opplevd blødningsforstyrrelser venter med vaksinebeslutningen til en studie gir klarere svar.

Utvider anbefalingen

Både smitte- og innleggelsestallene øker nasjonalt, og diskusjonen om tiltak som kan snu utviklingen pågår for fullt.

I Sverige og Danmark anbefales allerede en tredje dose koronavaksine til alle voksne. I Norge er anbefalingen forbeholdt eldre, risikogrupper og helsepersonell. Torsdag sa FHI til NRK at de også planlegger å anbefale tredje dose til voksne under 65 år.

FHI har forståelse for at kvinner som har opplevd kraftige blødningsforstyrrelser, er bekymret for tredje dose.

– Til kvinner som er skeptisk til tredje dose, hva har du å si til dem?

– Se an litt. Vi kommer med mer info i tiden som kommer, så kan dere gjøre en totalvurdering av nytten ved å ta en oppfriskningsdose versus de potensielle ulempene som er ved det, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI.

KREVENDE: Overlege Are Stuwitz Berg i (FHI) forteller at det er krevende å vurdere hvem som bør tilbys tredje dose. Foto: Torstein Bøe / NTB
KREVENDE: Overlege Are Stuwitz Berg i (FHI) forteller at det er krevende å vurdere hvem som bør tilbys tredje dose. Foto: Torstein Bøe / NTB

I disse dager jobber FHI på spreng med å ferdigstille en stor studie som vil gi sikre svar på om blødningsforstyrrelsene skyldes koronavaksinen.

Per nå mangler FHI nok informasjon til å gi en klar anbefaling om at kvinner med menstruasjonsforstyrrelser ikke skal ta dose tre. Berg mener likevel det er fornuftig å avvente beslutningen til studien gir klarere svar.

– Helsepersonell som har fått blødningsforstyrrelser etter vaksinen, bør de ta tredje dose?

– De må vurdere nytten mot risikoen. Vi har undersøkelser på vei for å finne ut mer om menstruasjonsforstyrrelser og sammenhengen med vaksine, så det er kanskje et argument for å se an littegrann før de gjør en endelig vurdering, sier Berg.

MELK I BRYSTET: Lisbeth Sagmo har opplevd svært uregelmessig menstruasjon og plutselig melkeproduksjon i det ene brystet etter vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MELK I BRYSTET: Lisbeth Sagmo har opplevd svært uregelmessig menstruasjon og plutselig melkeproduksjon i det ene brystet etter vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Aldri opplevd lignende

Lisbeth Sagmo klargjør stolen for neste kunde, og vasker over alle flater med antibac.

I den romslige eneboligen på Nesodden, har det ene rommet blitt til frisørsalong.

– Jeg skravler mye med kundene om korona og vaksine. Den siste tiden har det også blitt en del snakk om bivirkninger, sier Sagmo.

52-åringen forteller at hun har vært plaget med nærmest konstante mellomblødninger siden hun tok andre dose.

– Jeg har blødd annenhver dag siden i juli. Det begynte rett etter vaksinen, og etter 50 år kjenner jeg kroppen min godt. Jeg har aldri opplevd noe lignende før, sier Sagmo.

VAKSINE: Lisbeth forteller at hun kjenner kroppen sin godt. Hun er overbevist om at plagene skyldes vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VAKSINE: Lisbeth forteller at hun kjenner kroppen sin godt. Hun er overbevist om at plagene skyldes vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fikk plutselig melk i brystet

Etter hun ble vaksinert, fikk hun også melkeproduksjon i det ene brystet.

– Når det er 16 år siden du ammet sist, og plutselig får melkeproduksjon, så skjønner du at det er noe som ikke er som det skal.

Ifølge Sagmo har gynekologen hennes utelukket at hun er i overgangsalder. Legene på Ahus fant heller ikke tegn til sykdom da hun tok biopsi.

– Legen spurte meg faktisk om hvor lenge siden det var jeg tok andre dose. Hun fortalte at hun hadde møtt flere som plutselig hadde fått melkeproduksjon.

Sagmo er en av flere kvinner i TV 2s kartlegging som har uttrykt bekymring over en eventuell tredje dose.

– Jeg synes det er skummelt å skulle ta en tredje dose, når kroppen blir så påvirket av vaksinen, sier hun.

TREDJE DOSE: Lisbeth etterlyser mer informasjon om sammenhengen mellom blødningsforstyrrelser og koronavaksinen før hun tar beslutningen om tredje dose. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TREDJE DOSE: Lisbeth etterlyser mer informasjon om sammenhengen mellom blødningsforstyrrelser og koronavaksinen før hun tar beslutningen om tredje dose. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bekymret for døtrene

Selv om Sagmo blir bekymret av tanken på å ta en tredje dose, hadde hun tatt den dersom FHI gikk ut med en klar anbefaling.

– Jeg har blitt skeptisk etter det jeg har opplevd. Samtidig står valget mellom to onder, så jeg hadde nok gjort det. Jeg hadde vært nervøs, men jeg er mer nervøs for korona, sier 52-åringen.

Den største bekymringen er knyttet til hennes to døtre på 16 og 18 år, som begge har tatt vaksinen. Den eldste datteren opplevde også å miste menstruasjonen i to måneder etter hun vaksinerte seg.

– Jeg er jo over 50 år og skal ikke ha flere barn, men jeg er redd for hva det gjør med en ung kropp. Jeg synes derfor de bør finner ut mer ut mer før vi pusher for mye på ungdommen, sier hun.

FHI sier at de er sikre på at vaksinen ikke påvirker kvinners mulighet til å bli gravid.

IKKE FARLIG: Selv om FHI sier at det er ingenting som tyder på at vaksinen fører til permanente endringer hos kvinner, er Lisbeth bekymret for barna. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
IKKE FARLIG: Selv om FHI sier at det er ingenting som tyder på at vaksinen fører til permanente endringer hos kvinner, er Lisbeth bekymret for barna. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Krevende balanse

Den norske befolkningen har fortsatt god beskyttelse mot alvorlig sykdom etter to doser, ifølge FHI. Vaksinen ser imidlertid ut til å ha en avtagende effekt mot å hindre smitte.

– Foreløpig er tilbudet om en tredje dose primært for å beskytte andre. Da må vi være enda sikrere på at det er trygt, slik at du ikke må ta en dose som hjelper for andre, mens du selv må ta de negative konsekvensene av å bli vaksinert, sier Are Stuwitz Berg i FHI.

Derfor er potensielle bivirkninger enda mer tungtveiende i vurderingen FHI nå står overfor.

– Det er en krevende balanse vi vurderer, sier han.

FHIs studie kartlegger blødningene til 60.000 norske kvinner. Studien er ventet klar før jul.

Har du opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen? Eller er du kanskje helsepersonell og har kjennskap til problematikken? Ta kontakt med TV 2s journalister på mail: kvinnehelse@tv2.no.

Om TV 2s kartlegging:

Da TV 2 spurte i sosiale medier om noen hadde opplevd endringer i menstruasjonen etter koronavaksinen, fikk vi flere hundre henvendelser.

TV 2 har undersøkt hvilke type mensforstyrrelser kvinnene har opplevd og hvordan det påvirker dem. 212 kvinner fra hele landet har deltatt i TV 2s kartlegging.

Kvinnene har opplyst at de har tatt en av koronavaksinene, men hvilke type er ikke spesifisert i kartleggingen.

De yngste som har svart er i tenårene, de eldste i aldersgruppen 55-60 år.

95 prosent opplyser at de har tatt dose to av vaksinen, fem prosent sier de bare har tatt dose en.

I tillegg til kartleggingen har TV 2 gjort intervjuer med over 30 av kvinnene.