UTSATT: Unge har dårligere livskvalitet enn voksne, ifølge en FHI-rapport. Foto: Thomas Brun
UTSATT: Unge har dårligere livskvalitet enn voksne, ifølge en FHI-rapport. Foto: Thomas Brun

FHI-rapport: Unge har ikke like god livskvalitet som andre i Norge

Nær én av fire unge mellom 18 og 24 år sier de er lite fornøyd med livet, og én av tre oppgir at de opplever lite mening i det daglige, ifølge en FHI-rapport.

De unge oppgir også oftere at de er ensomme (25 prosent), at de opplever lite glede (nær 30 prosent), og flere unge voksne enn i andre aldersgrupper oppgir at de har lav tillit og lav tilhørighet i undersøkelsen om livskvalitet fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Utviklingen ser ut til å ha blitt tydeligere, ifølge psykolog og seniorforsker Ragnhild Bang Nes ved FHI.

– Det er urovekkende at denne utviklingen ser ut til å ha blitt forsterket de senere årene, sier hun.

Undersøkelsen viser at det er unge med dårlig økonomi og som ikke har studieplass eller arbeid som er spesielt utsatt. Ifølge FHI kan bekymringer for dette spille en viktig rolle, og de mener det er viktig at unges livskvalitet ses på som en folkehelseutfordring som bør tas på alvor.

– Vi tror det vil være viktig å følge med på denne utviklingen, og at helhetlige og regelmessige livskvalitetsmålinger er en viktig del av beredskapen som vil hjelpe politikerne med å fatte gode vedtak og dermed legge til rette for at folk får gode liv fremover, sier Nes i en pressemelding.

I rapporten kommer det videre fram at livskvaliteten jevnt over øker med alderen. Bare 10 prosent av de over 65 år er lite fornøyd med livet.

(©NTB)