FHI om omikron: – Situasjonen er alvorlig

I sin risikorapport skriver FHI at omikron sannsynligvis er den dominerende koronavarianten i Norge senest i januar. FHI-fagsjef tror vi må forberede oss på en ny, annerledes jul.

«Det er sannsynlig at omikronvarianten av koronaviruset har større spredningsevne enn delta, og at den senest i januar 2022 er blitt dominerende», skriver FHI i sin ferske risikorapport.

I rapporten skriver de også at de ikke ser noen sikre tegn på at trenden med økende innleggelser og økt smitte er i ferd med å snu. Folkehelseinstituttet frykter tvert imot at omikronvarianten vil gi en sykdomsbølge de neste månedene.

Dette er hovedpunktene i rapporten:

  • Det er lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom; kanskje gir den mindre alvorlig sykdom.
  • Det er sannsynlig at omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, og at den senest i januar 2022 er blitt dominerende i Norge.
  • FHI regner med at vaksinasjon vil gi høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett variant.

– Vurderer situasjonen som alvorlig

Ifølge FHI er det lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, ting tyder faktisk per nå på at den kan gi mildere sykdom enn delta-varianten som per nå er den dominerende i Norge. Men spredningen av omikron vil likevel kunne føre til en betydelig forverring av belastningen på helsevesenet siden så mange blir smittet.

– Hovedkonklusjonen er at epidemien allerede nå gir nokså raskt økende sykdomsbyrde. Omikronvarianten vil i løpet av desember og januar sannsynligvis forsterke denne utviklingen og forårsake en bølge med betydelig sykdomsbyrde, skriver FHI.

Folkehelseinstituttet ser dermed med bekymring på at både sykehus, sykehjem og legevakter allerede nå er hardt presset av økt sykefravær og mindre tilgang på utenlandske vikarer.

– Vi forventer at antallet smittede med denne varianten vil øke raskt de nærmeste ukene. Dette, sammen med den allerede økte belastningen på helsetjenesten, gjør at vi nå vurderer situasjonen som alvorlig, sier kriseleder og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Behov for sterkere tiltak

Usikkerheten knyttet til den nye varianten gjør at FHI mener det er behov for sterkere tiltak enn vi har hatt i Norge på en stund.

HAR VURDERT RISIKOEN: Avdelingsdirektør i FHI Line Vold Foto: Goran Jorganovich / TV 2
HAR VURDERT RISIKOEN: Avdelingsdirektør i FHI Line Vold Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Varianten vil sannsynligvis etablere seg i Norge og i løpet av noen uker bli dominerende. Det er likevel stor usikkerhet. Det er derfor nødvendig med sterkere tiltak for å beholde kontroll og få oversikt, samtidig som man får mer kunnskap og får vaksinert flere, sier kriseleder og avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

FHI påpeker at siden innleggelsestallene på sykehusene øker litt uke for uke, er det liten kapasitet for en slik omikrondrevet bølge. Derfor kan det bli nødvendig med flere tiltak for å forsinke variantens etablering i Norge.

Tiden man kjøper på denne måten, bør benyttes til å skaffe mer kunnskap, gjennomgå sykehusenes beredskapsplaner og sørge for å få vaksinert flest mulig med tredje dose, først de over 65 år og deretter 45-64-åringer, mener instituttet.

I rapporten skriver FHI også at det denne vinteren i likhet med forrige kan gå mot mindre influensa enn normalt.

«Det kan komme en uvanlig sterk influensaepidemi fra slutten av desember eller i januar, men det er økende sannsynlig at influensaepidemien også denne vinteren som følge av stadig flere tiltak mot covid-19-epidemien, blir mye mindre enn normalt», står det i rapporten.

Varsler tiltak

Helseminister Ingvil Kjerkol (Ap) har varslet at det kommer inngripende og strengere tiltak som vil påvirke folks hverdag fremover. Hun skal legge frem nøyaktig hva regjeringen har bestemt seg for på en pressekonferanse klokken 19.00 tirsdag.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gitt regjeringen sine anbefalinger om hva de mener trengs av tiltak nå. Fagsjef i FHI, Frode Forland, sier til TV 2 at det nok blir to ting som blir fokus nå:

  • Kontaktreduserende tiltak
  • Få opp vaksinedekningen så fort som mulig, både blant uvaksinerte og blant dem med bare én dose og dem med to doser. Og at de får sin tredje dose.

– Vi har fortsatt god tro på at det å få en god vaksinedekning vil være det viktigste for å hindre spredning av omikronvarianten, sier Forland.

– Men man vet jo ikke så mye om hvordan vaksinen fungerer på omikronvarianten, hvorfor er det da nødvendig å sette i gang med tredje dose?

– Vi har god tro på at vaksinen vil være effektiv mot alvorlig sykdom, men vi ser at den antakelig ikke er veldig effektiv for å hindre smittespredning, men det har jo også vært tilfelle for delta. Det viktigste er at vi forhindrer alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og dødsfall.

TROR JULEN BLIR PREGET: Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
TROR JULEN BLIR PREGET: Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vil prege julefeiringen

Ifølge Forland vil tiltakene som legges frem tirsdag ha som mål å bremse spredningen av omikron, ikke stoppe den.

– Det vil antakelig være vanskelig å stoppe denne varianten fra å spre seg hvis den er mer smittsom. Slik det tyder på. Og da vil tiltakene også etter hvert måtte være slik at vi prøver å bremse at det blir for mange som blir syke i den første tiden, og det er den en prøver å legge opp til nå.

– Dette gjøres av hensyn til helsevesenet og helsetjenestene våre. Hva er worst case-scenario?

– Det verste er hvis du får veldig mange innlagt på én gang, da klarer man ikke ta unna andre tjenester som man er lovpålagt.

Forland legger på ingen måte skjul på at anbefalinger og beslutninger om hvilke tiltak som skal innføres er noe som er lett å ta.

– Dette er vanskelige avveininger. Det skal være såkalt forholdsmessighet i alle tiltak, med tanke på nytte, hindre smittespredning og bevare helsetjenestenes funksjon og kapasitet. Og på samme tid skal det ikke forstyrre næringslivet og folks privatliv i for stor grad. Så dette er jo det regjeringen nå veier for og imot for å komme til en god balanse.

Forland tror uansett at situasjonen Norge nå står i, med økende smittetall og økende sykehusinnleggelser, vil måtte påvirke julefeiringen.

– Jeg tror det vil prege julefeiringen vår, men i hvor stor grad kommer jo an på hvilke tiltak regjeringen går inn på i dag.

Akkurat nå sitter det forskere i Oslo, Bergen og på Folkehelseinstituttet med mål om å tilegne seg så mye kunnskap som mulig om omikronvarianten. Enn så lenge har Norge måttet lene seg på informasjon fra Sør-Afrika og sykdomsbildet varianten har gitt der.

– Der tyder det på at det har vært et mildere sykdomsbilde hos de som har fått omikron. I Norge har vi for kort observasjonstid til å kunne uttale oss om det. Men om det skulle vise seg å være tilfelle, så vil det kunne bli en fordel på mange måter, ved at mange kan bli smittet uten å bli alvorlig syke, slik at man får en bedre immunitet i befolkningen på lengre sikt.

Forland tror norske helsemyndigheter vil vite mer om hvor syke folk blir av omikron og hvor godt vaksinen fungerer mot det i løpet av et par uker.